Skip to main content

YH-utbildningar löser framtida utmaningar

Nyhet   •   Jan 15, 2016 15:51 CET

Hej TCO! Vi har några lösningar till er.

Idag skriver TCO och en rad fackförbund i en debattartikel på SvD att “Högskolan sviker de yrkesverksamma”. På grund av dagens föränderliga arbetsmarknad efterfrågar författarna tydligare direktiv och satsningar från regeringen gällande vidareutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Detta genom ett tydligt omställningsuppdrag till universitet och högskolor, vilket är en god idé. Alla vi aktörer inom utbildningsområdet måste självfallet anpassa oss efter arbetsmarknadens framtid. I förbifarten nämner artikelförfattarna Yrkeshögskolan som en lösning vad det gäller yrkesverksamma som idag saknar en formell examen. Faktum är att Yrkeshögskoleutbildningar kan bidra till att lösa framtida utmaningar på flera olika plan. TCO - kolla här:

Yrkeshögskoleutbildningar är redan idag attraktiva för karriärbytare - det vill säga yrkesverksamma som antingen vill byta bana senare i livet alternativt tvingas att byta bransch på grund av strukturella förändringar som drivs på av trender som globalisering och digitalisering. Skälen till att utbildningarna lockar är flera:

- Utbildningarnas upplägg ger möjlighet till kontinuerligt kompetensutveckling genom hela livet. Utbildningarna är korta och väldigt specifika. Som längst studerar man i 2 år men då ingår minst en fjärdedel praktik och dessutom studerar man direkt till ett specifikt yrke - inte ett generellt ämne med oklar yrkesutgång.

- Många av de Yrkeshögskoleutbildningar som finns idag riktar sig redan helt eller delvis till yrkesverksamma som vill ta nästa steg i karriären. Ett exempel är Nackademins utbildning Testautomatiserare. Här har digitaliseringen drivit fram ett nytt område inom IT-testning, som kräver en vidareutbildning av de som redan nu arbetar inom området. Just denna utbildning erbjuds i två olika format. En bunden utbildning som är 1,5 år för de som vill studera heltid och som kanske inte har så stor erfarenhet inom området. För de som redan har erfarenhet inom området och kanske inte vill full tjänstledighet eller helt pausa sitt yrkesliv finns en distansutbildning som gör det möjligt att iallafall delvis kombinera studierna med annan sysselsättning. En femtedel av alla utbildningar inom Yrkeshögskolan drivs nämligen på distans - vilket är något som efterfrågas i artikeln just gällande omställning eller vidareutbildning.

- Yrkeshögskolan erbjuder möjligheten att få en formell examen för yrkesverksamma. Men man behöver inte gå en hel utbildning för att kunna få fram en Yrkeshögskole-examen. Validering av kunskaper och kompetens, antingen för att tillgodoräkna sig delar av eller en hel utbildning, gör att yrkesverksamma snabbt kan få den formella examen som krävs inom respektive bransch.

- Yrkeshögskolan kan bidra till att lösa matchningsproblematiken. Vi tar fram utbildningar med kurser som är skräddarsydda tillsammans med företag i branschen, direkt kopplade till specifika behov. Och konceptet är lyckat; 72% av Nackademins studenter får jobb innan examen och totalt 9 av 10 får jobb inom rätt yrke efter examen.

Så TCO - glöm inte Yrkeshögskolan! Vi erbjuder många lösningar för både företag och yrkesverksamma att anpassa sig i dagens föränderliga arbetsmarknad och vi är ett bra komplement till högskola och universitet.

Vänliga hälsningar
Michael Yngvesson, VD Nackademin

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.