Skip to main content

Cancerkompisar – Ny medlemsorganisation i Nätverket mot cancer!

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 12:26 CEST

Mer än en miljon människor lever som närstående med cancer trots att de själva inte är sjuka. En mycket stor och ofta förbisedd grupp av sjukvården, som till stor del är byggd kring patienten och dennes behov. 

Dessutom styrs vården av Hälsosjukvårdslagen som inte ansvarar för den anhörige, med undantaget av barn till patienter. Förutom att känna sig ensamma i sin situation lever dessutom gruppen närstående med stor oro och ångest. Då kan det vara skönt att prata av sig med någon som vet hur det känns, vilket den ideella organisationen Cancerkompisar jobbar hårt för. 

Verksamheten grundades så sent som 2012, drivs utan vinstintresse och har som mål att ingen ska bli sjuk av att vara anhörig eller närstående. ”Alla förtjänar att ha en egen cancerkompis” är ordföranden och grundarens Inga-Lill Lellkys bestämda uppfattning, och Nätverket mot cancer kan inte annat än hålla med. 

Vi är stolta över att presentera Cancerkompisar som ny medlemsorganisation, framförallt med tanke på hur viktig vi anser att närstående är inom cancervården. Varmt välkomna!

www.cancerkompisar.se

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy