Skip to main content

Fullt fokus på cancerrehabilitering vid seminarium i Riksdagen den 7 maj.

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 12:48 CEST

Fullt fokus på cancerrehabilitering i Riksdagen
Trots att ALLA cancerpatienter enligt den nationella cancerstrategin ska ha en rehabiliteringsplan visade Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda, som offentliggjordes i februari 2014, att endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan.

– Som cancerpatient behöver du rehabiliterings stöd med både de psykiska och fysiska konsekvenserna av sjukdomen, hantering av existentiella frågor och hjälp och råd gällande praktiska och sociala delar. Vi cancerpatienter måste kunna lita på att vården finns för oss under hela cancerresan, konstaterar Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

För att lyfta frågan ytterligare arrangerar nu Riksdagens Nätverk för rättvis vård & Nätverket mot cancer ett gemensamt kunskapsseminarium om cancerrehabilitering den 7 maj 2014 i Riksdagen, Stockholm. Nätverket mot cancer kommer också att arrangera ett seminarium om cancerrehabilitering under politikerveckan i Almedalen, Visby

Kunskapsseminariet i Riksdagen den 7 maj syftar till att sätta fokus på frågor, räta ut frågetecken, peka på problem och inte minst visa på goda exempel på hur viktig cancerrehabiliteringen är. Seminariet är en fortsättning på Nätverket mot cancers målsättning att lyfta cancerrehabiliteringsfrågan extra under valåret 2014. Nätverket mot cancer inledde detta i samband med Världscancerdagen den 4 februari då frågan fick stort genomslag i media.

Särskilt inbjudna är, utöver experter inom cancervården och politiker, alla cancerprofilerade intresseorganisationer.

- Det är många frågor som cancerpatientorganisationer har gemensamt, däribland rehabiliteringsfrågan, och det är mycket glädjande att så många organisationer kommer till kunskapsseminariet, säger Katarina Johansson.

Program
• Inledning  – Riksdagens Nätverk för rättvis vård / Nätverket mot cancer.
Metodutvecklingsprojekt mellan LFC Kristianstad och Centralsjukhuset i Kristianstad - DISA
• Evidensbaserad rehabilitering - SWEDPOS
Rehabilitering efter barncancer, så här vill Barncancerfonden att rehabilitering och eftervård ska fungera för f.d. barncancerpatienter.
Diskussion om cancerrehabilitering med cancerberörda, politiker och experter under ledning av moderator Hasse Sandberg.

Mer information och kontaktuppgifter:
”Enkät för cancerberörda – patienter och närstående. Att leva med eller nära cancersjukdom” har gjorts av Nätverket mot cancer http://www.natverketmotcancer.se/nmc-rapporten-2014-enkat-for-cancerberorda-patienter-och-narstaende

Frågor:
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, 0705-72 60 80. Hasse Sandberg, förbundssekreterare, Blodcancerförbundet samt intressepolitisk talesperson Nätverket mot cancer, telefon 070-273 89 72.

Fakta: Var tionde minut får en ny människa i Sverige besked om cancersjukdom. Var tredje svensk får cancer under sin livstid. Cancersjukdom berör oss alla, antingen som drabbade eller som närstående.


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. De riksorganisationer som ingår är: Blodcancerförbundet, CancerRehabFonden, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet www.natverketmotcancer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy