Skip to main content

Nätverket mot cancer genomför under hösten en undersökning om cancerpatienters situation

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 10:43 CET

Nätverket mot cancer genomför under hösten en undersökning om cancerpatienters situation för att kartlägga konsekvenserna av en cancersjukdom. Undersökningen vänder sig till alla som är cancerberörda, det kan vara patienter som har eller har haft cancer, oavsett cancerform, samt anhöriga eller närstående till cancerpatienter.

Syftet med undersökningen är bland annat att kartlägga de konsekvenser som en cancersjukdom innebär inte enbart för patienten, utan även för närstående och anhöriga. Resultatet från tidigare års undersökningar har bland annat använts för att lyfta fram viktiga frågor till politiker och till cancervården. I år har enkäten byggts ut med flera frågeområden bland annat inom området psykosocial hälsa.

Resultatet kommer att presenteras i samband med Nätverket mot cancers seminariedag Världscancerdagen den 4 februari 2014, och det kommer även att finnas tillgängligt på Nätverket mot cancers och andra organisationers hemsidor.

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan sju cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå. Nätverket mot cancer är en ideell förening som arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor rör cancervården i Sverige, med fokus på huvudfrågorna cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. 

Enkäten genomförs av Nätverket mot cancer och Anhörigfonden i samarbete med Svensk Förening för Psykosocial Onkologi - SWEDPOS, med stöd av flera LIF-anslutna företag enligt avtal.

Enkäten pågår till mitten av december 2013. 

Länken till enkäten är: http://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=14312ixDg3LbSUtyhotSg

Mer information:
För mer information kontakta gärna Katarina Johansson, samordnare för Nätverket mot cancer, tel 0705 72 60 80, katarina.johansson@natverketmotcancer.se.

Bild: Katarina Johansson, Nätverket mot cancer. Fotograf: Emelie Nygren-Bonnier.Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan sju cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå. Blodcancerförbundet, CancerRehabFonden, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. Vi är en ideell förening som arbetar i nätverksform för att lyfta viktiga gemensamma frågor rör cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Läs mer om oss och våra medlemsorganisationer på hemsidan: www.natverketmotcancer.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy