Skip to main content

Världsdagen för lymfödem (6 mars)

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2019 07:00 CET

Svenska Ödemförbundet (SÖF), Sveriges patient- och intresseorganisation för personer med kroniska ödem uppmärksammar lymfsystemet, dess sjukdomar och komplikationer på Världsdagen för lymfödem 6 mars 2019.

Lymphatic Education & Research Network (LE&RN) instiftade Världsdagen för lymfödem 2015 och har nu godkänts av flera stater. Se https://lymphaticnetwork.org/wld/ WHO uppskattar att över 170 miljoner människor i världen har sekundärt lymfödem. SÖF skapar uppmärksamhet och ökar medvetenhet om lymfsystemet vid en konferens i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm på Världsdagen för lymfödem 6 mars 2019:

Mari Rydevik Mani, docent och överläkare i plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala, föreläser om sin forskning med förflyttning av lymfkörtlar vid rekonstruktion av bröst efter canceroperation och supramikrokirurgi för att underlätta transport av vätska från svullna vävnader. I en fas-2 studie prövas nu om tillförsel av en specifik tillväxtfaktor kan förbättra behandlingsresultatet vid lymfödem i armen efter bröstcancer.

Helene Lindquist Warberg, fysioterapeut, lymfterapeut och doktor i medicinsk vetenskap presenterar sin avhandling och studier kring egenvård samt en kort introduktion i medicinsk yoga.

Det är svårt att veta hur många som har lymfödem i Sverige då tillståndet många gånger inte diagnosticeras. I England anses förekomsten av den kroniska sjukdomen lymfödem vara lika omfattande som Parkinsons sjukdom, Multipel Skleros och HIV tillsammans.

Lymfödem drabbar uppskattningsvis 15 procent av alla canceröverlevare och upp emot 30 procent av alla som har blivit behandlade för bröstcancer. 600 000 personer lever i dag i Sverige efter cancern och många av dem med kronisk cancer och livslånga biverkningar.

Lymfödem efter bröstcancer diagnosticeras i dag ofta i ett tidigt stadium men vården är inte rättvis och jämlik i Sverige.

Lymfödem förekommer för en stor del av cancerbehandlade inklusive prostata-, mun- och hals-, kolorektal- samt gynekologisk cancer, lymfom och malignt melanom.

Tillgång till behandling och hjälpmedel varierar mycket mellan landstingen.

USAs hälsoinstitut, NIH, uppskattar att primärt lymfödem kan drabba så många som 1 av 300 nyfödda barn.

Primärt lymfödem kan utvecklas vid hormonförändringar, infektioner, trauma, insekts- och fästingbett och/eller skada på lymfsystemet.

WHO uppskattar att över 120 miljoner människor är infekterade av lymfatisk filariasis, elefantsjuka, där 40 miljoner lämnas vanställda och funktionshandikappade.

Personer med primära lymfödem, lymfödem efter många cancerdiagnoser och för lipödem kan besöka vården i flera år innan en diagnos ges.

Lymfödem och lymfatiska sjukdomar har varit okända, underdiagnosticerade, underbehandlade, underfinansierade och lymfsystemet är så gott som obeforskat i Sverige.

Lipödem drabbar i de flesta fall kvinnor vid hormonella förändringar som pubertet, graviditet och klimakteriet. Sverige saknar kunskap i vården om lipödem. Diagnos och vård är icke tillgänglig för de drabbade i Sverige. Då diagnos ges för lipödem finns ingen behandling och i många landsting förskrivs inte ens kompression, som kan reducera smärta.

Lipödem utmärks av stor smärta vid beröring, lipomer och en kropp som kan ha storlek 36 i överdelen och 44 i underdelen. Socialstyrelsen har inte sammanställt nationella riktlinjer d då forskningen är i sin linda och vare sig klinisk erfarenhet och patienternas upplevelser efterfrågas.

I dag omfattas inte de medicinska grundutbildningarna (läkare, sjuksköterska, fystioterapeut och arbetsterapeut) av tillräcklig kunskap i lymfologi (lymfsystemet, dess sjukdomar och komplikationer). Därför ger SÖF egenvårdskurser så att medlemmarna ska kunna lära sig leva

med sin sjukdom. Även vårdpersonal är väkommen till kurserna för att lära sig mer om lymfsystemet.

Kontakta gärna Margareta Haag, ordförande i Svenska Ödemförbundet, för mer information.

Margareta Haag

margareta.haag@svenskaodemforbundet.se

070-4974909

www.svenskaodemforbundet.se

www.facebook.com/SvenskaÖdemförbundet

www.twitter.com/lymfan

www.youtube.com/Svenska Ödemförbundet

Instagram/Svenska Ödemförbundet 

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.