Skip to main content

ERKÄNNANDE AV NAPRAPATERS PRAKTISKA TJÄNSTGÖRING I ANNAT EES-LAND

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 14:40 CEST

Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land träder i kraft den 1 juni 2016. Remissrundan avslutades i början på 2016 och det är förstås väldigt roligt att nu se författningen vinna laga kraft.

I korta drag går beslutet ut på att naprapater vid ansökan om legitimation för yrket ska få praktisk tjänstgöring som naprapat i ett annat EES-land erkänd. Ett erkännande får dock högst omfatta nio månaders tjänstgöring på heltid eller motsvarande. Tjänstgöringen ska ha genomförts efter avslutad sådan svensk naprapatutbildning som avses i 3 kap. 7 § första stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Här under kan du ladda ner ett utdrag ur Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. I utdraget återfinns hela den nya lagtexten med avseende på praktiktjänstgöring för naprapater och kiropraktorer.

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. 

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati är en gren inom manuell medicin. Det innebär att Naprapater använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats naprapathogskolan.se