Skip to main content

Helène Schulte utsedd till rektor vid Naprapathögskolan

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 13:53 CEST

Helène Schulte

Leg. läkare och medicine doktor, Helène Schulte, blir ny rektor på Naprapathögskolan från den 1 augusti. Helene har under det senaste läsåret varit tillförordnad rektor, och före dess studierektor sedan 2009. Helène Schulte doktorerade 2005 med avhandlingen “Human experimental pain models: Methological & analgesic studies” vid Karolinska Institutet, och har även arbetat på Anestesi-, intensivvård- och smärtkliniken på Karolinska sjukhuset och med specialintresset akutmedicin vid UCLA, USA.

-Naprapathögskolan utgör en unik plats för utbildning och forskning inom manuell medicin, säger Helène Schulte. Här bedrivs den största naprapatutbildningen i världen och mitt mål är att genom hög kompetens, engagemang och kritiskt tänkande bidra till den fortsatta utvecklingen av naprapatin.

Rekryteringsarbetet har hanterats av högskolans rådgivande styrelse med ordförande f.d. riksdagsledamot Yvonne Andersson. Som underlag för rekryteringen genomfördes en enkätstudie bland Naprapathögskolans personal, lärare, handledare och studentkår samt styrelserna för Svenska respektive Norska Naprapatförbunden. Svaren från enkäten har varit vägledande i arbetet och legat till grund för hur stor betydelse olika egenskaper i kravprofilen tillmätts.

Naprapathögskolans VD, Inger Berg:

-Helène Schulte har under året som tillförordnad rektor visat ett stort engagemang för verksamheten och en stor lyhördhet gentemot både studenter, lärare och personal. Och det ska bli väldigt spännande att se hur utbildningen utvecklas framöver, för jag är övertygad om att Helènes smittande entusiasm och kompetens kommer göra en redan nu mycket bra utbildning ännu bättre.

-Jag vill hitta nya sätt att få studenterna att utvecklas i studierna och utforska nya vägar för olika inlärningsprocesser, säger Helène Schulte. Jag vill också erbjuda ett antal vidareutbildningskurser och stärka samarbetet med andra utbildningsinstanser. Syftet är att underlätta den akademiska processen, vilket är något som jag anser är väldigt viktigt. Året som tf. rektor har varit ytterst stimulerande och jag kan bara med tillförsikt se fram emot nya projekt för att kunna leda Naprapathögskolan in i framtiden.

Naprapathögskolan
Stockholm 2016-05-27

naprapathogskolan.se

Naprapathögskolan

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. 

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats naprapathogskolan.se