Skip to main content

Naprapathögskolans gåva till människor på flykt

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 14:18 CET

Naprapatins dag arrangeras årligen i Naprapathögskolans studentkårs regi. Intäkterna från Naprapathögskolans klinik går denna dag oavkortat till välgörande ändamål. 2015 utsåg studentkåren i samråd med Naprapathögskolan UNHCR till mottagare av årets bidrag som uppgick till 22 800 kronor.

På uppdrag av FN arbetar UNHCR med att hjälpa människor på flykt undan krig och förföljelse. Organisationen kämpar för att värna mänskliga rättigheter, dela ut nödhjälp och för att ge människor på flykt möjlighet till en bättre framtid.
Flyktingar har ofta tvingats lämna allt bakom sig inför den ofta farofyllda resan mot säkerhet. UNHCR finns på plats i alla stora konflikter och ger människor akut nödhjälp såsom mat, vatten, sjukvård och tak över huvudet. De flesta flyktingar vill återvända hem men när det inte är möjligt så ger UNHCR dem en chans att bygga upp sina liv på nytt.

Så här skriver UNHCR som tack för vårt bidrag.

”Stort tack för er gåva till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Med ert stöd vi kan ge flyktingar skydd, mat, rent vatten och andra viktiga förnödenheter för att möta de akuta behoven hos dem som flyr från förföljelse och våld. Er hjälp gör skillnad och bidrar till att vi kan fortsätta att hjälpa tusentals familjer som tvingas lämna sina hem.

22 december 2015”

Vi från Naprapathögskolan och Naprapathögskolans studentkår vill tacka alla som var med och bidrog till att göra Naprapatins dag 2015 så lyckad!

UNHCR julgåva 2015

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. 

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati är en gren inom manuell medicin. Det innebär att Naprapater använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats naprapathogskolan.se