Skip to main content

Ny studieplan på naprapatprogrammet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 14:27 CET

Från och med vårterminen 2016 inför Naprapathögskolan en ny studieplan vilket beslutats i utbildningsnämnden under höstterminen 2015.

Anledningarna till att vi inför ny studieplan är följande:

  • Hålla samman kurser och ämnesblock ännu bättre och skapa tydligare ”röd tråd” i undervisningen
  • Förtydligande namn på kurser gentemot andra yrkesgrupper
  • Naprapati som huvudämne tydliggörs
  • Utformning och benämningar i större enlighet med andra utbildningsinstanser

Den förändrade studieplanen innebär främst nya kursnamn. Inga större förändringar gällandes kursernas upplägg har gjorts förutom mindre justering i antalet poäng för vissa kurser.

Ämnesblock på naprapatprogrammet ser nu ut enligt följande: Anatomi, Fysiologi, Medicin, Idrottsmedicin, Naprapati och Forskningsmetodik. Detta innebär att smärtkursen nu ligger i ämnesblocket ”Medicin”.

Vi inför också en ny betygsskala enligt följande: VG = Väl godkänd, G = Godkänd respektive U = Underkänd.

För er som redan har påbörjat en kurs under höstterminen 2015 och som fortlöper under vårterminen 2016 kvarstår det gamla kursnamnet i betygsutdrag, slutbetyg etc.

Förhoppningsvis kommer den nya studieplanen göra att naprapatprogrammets samtliga kurser hålls ihop på ett mer överskådligt och pedagogiskt sätt samt att det blir ännu tydligare vad de olika kurserna innehåller.

Alla förändringar i och med den nya studieplanen kommer inom kort att vara synliga under rubriken Studieplan och kursplaner men du kan redan nu ladda hem den nya studieplanen som PDF nedan.

Naprapatprogrammet studieplan VT2016

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. 

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati är en gren inom manuell medicin. Det innebär att Naprapater använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats naprapathogskolan.se