Skip to main content

Stort framsteg för forskningsfinansiering av naprapati

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 14:29 CET

2013 genomförde Skatteverket ett antal slumpmässiga revisioner på olika föreningar som äger servicebolag, däribland Svenska Naprapatförbundet.

Skatteverket anmärkte på att Svenska Naprapatförbundet betalade ut stipendier till doktorerande naprapater. Eftersom förbundet ansågs ha ett näringsintresse i forskningsresultatet ansåg man att det istället handlade om anställning vilket betyder att Svenska Naprapatförbundet skulle påföras arbetsgivaravgifter och doktoranden behöva betala inkomstskatt på utbetalt belopp.

Svenska Naprapatförbundet ansåg det orimligt att relationen mellan förbundet och doktoranden ska bli av anställningskaraktär bara för att man från förbundets sida har ett intresse av medicinsk forskning. Därför fördes tillsammans med Ernst & Young, under år 2013, en argumentation mot Skatteverket i hur skattelagstiftningen bör tolkas. Då parterna inte kom överens gick ärendet vidare till Förvaltningsrätten under början av 2014.

I mitten av december 2015 kom Förvaltningsrättens dom där man valt att godkänna förbundets argumentation. Skatteverket har haft två månader på sig att överklaga beslutet men valt att inte göra det.

I praktiken innebär detta bland annat att 100% av det Svenska Naprapatförbundet betalar ut till doktorerande naprapater kommer att tillfalla doktoranderna ifråga. Vi kan nu, med tydligare riktlinjer, fortsätta vårt så viktiga forskningsarbete vilket naturligtvis betyder oerhört mycket både för aktuella doktorander, naprapatkollektivet och inte minst för våra patienter och den svenska folkhälsan!

Henrik Gadde
Leg. naprapat
Kassör Svenska Naprapatförbundet

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. 

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati är en gren inom manuell medicin. Det innebär att Naprapater använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats naprapathogskolan.se