Skip to main content

The Frontline of Sports Medicine

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2019 17:16 CEST

Leg. naprapat och professor Eva Skillgate

Många naprapater var på plats för att presentera den senaste forskningen inom idrottsmedicin vid årets möte för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

25-26 april var det dags för den årliga idrottsmedicinska konferensen i Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Temat för årets konferens är ”The Frontline of Sports Medicine”. Extra roligt är det då att inte mindre än fyra naprapater presenterade sin forskning på konferensen.

Eva Skillgate och Ulrika Tranaeus presenterade de senaste resultaten från KIC om samband mellan livsstil, stress och skador hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Martin Asker presenterade referensvärden för axelstyrka hos unga elithandbollsspelare insamlat i KHAST och Fredrik Johansson presenterade de senaste resultaten från SMASH med fokus på axel och ryggbesvär hos unga elittennisspelare.

Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

SFAIM är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering. Läs mer på https://www.svenskidrottsmedicin.se

Vill du veta mer om forskningsprojekten KIC, KHAST och SMASH och andra projekt som Naprapathögskolan stödjer? Läs mer på vår webbplats https://naprapathogskolan.se/forskning/

Naprapathögskolan

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. 

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats naprapathogskolan.se