Skip to main content

Att möta och hantera beteendeproblem i skolan

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 10:20 CEST

Psykologen Bo Hejlskov Elvén är aktuell med den nya boken Beteendeproblem i skolan, som ger konkreta råd om hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som visat sig
effektivt för att anpassa krav och hantera konflikter.

Konflikter och beteendeproblem kan stå i vägen för lärarens arbete och elevens inlärning – och ofta behövs vägledning i hur dessa svårigheter kan hanteras. Författaren hämtar exempel från skolans vardag och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Efter varje kapitel finns en kortfattad sammanfattning som hjälper läsaren att ringa in det viktigaste från kapitlet. I boken finns även konkreta handlingsplaner för hur lärare kan agera när en konflikt är på gång, och studiematerial med diskussionsfrågor som fördjupar bokens avsnitt. Läs mer om boken eller provläs.

Boken riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet – såsom lärare, speciallärare, elevassistenter, fritidspersonal och skolledare – och kan användas från förskolan till gymnasiet.  

Om författaren
Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att handleda och utbilda pedagoger och vårdpersonal i hantering av problemskapande beteende. Han har skrivit ett flertal böcker i ämnet och är en ofta anlitad föreläsare. Han är medlem i Psykologförbundets etiska råd och var 2013 finalist till Stora Psykologpriset. Bo Hejlskov Elvén medverkar även i ett seminarium under Almedalsveckan som arrangeras av Psykologförbundet och Natur & Kultur.

Mer information
För mer information, vänligen kontakta Agnes Notini Zachrison, via e-post agnes.notinizachrison@nok.se eller telefon 08-4538607. Omslagsbild och författarporträtt kan laddas ned från www.nok.se/bildarkiv.

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera