Skip to main content

Effektiv tidshantering - få mer gjort på kortare tid

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 00:01 CEST

Tidsbrist är en av vår tids största utmaningar. Många blir stressade av att försöka hinna med allt både på arbetet och hemma - och känner samtidigt att de inte räcker till. Här presenteras en rad strategier för att effektivisera tiden. I boken finns också olika exempel på vad både enskilda personer och arbetsplatser har gjort för att få mer uträttat på kortare tid.

Oavsett arbetsområde upplever många personer i arbetslivet att tiden inte räcker till. Det innebär att tidsstressen behöver åtgärdas på två sätt. För det första handlar det om att genomföra olika insatser på våra arbetsplatser. För det andra handlar det om vad den enskilda människan kan göra för att reducera tidspressen. Det senare för att hon ska kunna gå obruten ur en situation med tidspress och må bättre.

Författaren tar upp båda aspekterna, både vad arbetsplatser och den enskilde kan göra för att undvika den tidsstress som många personer upplever idag.

Boken är uppbyggd kring tre viktiga förhållanden som skapar grunden för en konstruktiv tidshantering:

1. Energi och lust som handlar om att få mer energi, nyttja formtoppar och formsvackor, återhämta sig och skapa mer arbetsglädje.

2. Organisera och strukturera, vilket innebär att planera arbetsuppgifterna, skriva att göra-listor, prioritera, eliminera tidstjuvarna, minska på administrationen, hantera mejlen, ha effektivare möten och arbeta mer sammanhängande.

3. Förhållningssätt och inställning som handlar om att utveckla ett mer avspänt förhållningssätt till tiden, kunna säga nej, ta sig tid att reflektera, begränsa tillgängligheten, använda sin kompetens bättre, fokusera på framgångar och ha rimliga krav.

Avsikten med boken är att läsaren ska få tips och råd för att helt enkelt hinna med sitt arbete på ett bättre sätt och få mer tid över till annat – utan att känna sig stressad.

Om författaren:
Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, verksam vid Nova Futura, www.novafutura.se. Han har under 25 års tid arbetat med att utveckla kapaciteten hos individer, grupper och organisationer. Bosse har tidigare skrivit t.ex. Träna mentalt och förbättra ditt liv, Konsten att hantera stress och möta förändringar, Framgångsrikt förändringsarbete och Ledarskapshandboken.

För mer information kontakta

Sanna Wallin, PR-ansvarig: sanna.wallin@nok.se eller 08-453 86 93


Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy