Skip to main content

Effektivisera samarbetet mellan olika professions- och yrkesgrupper

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 09:00 CEST

I Babels torn tar psykologen Ingela Thylefors ett helhetsgrepp på tvärprofessionellt teamsamarbete och belyser för- och nackdelar med olika sätt att organisera och leda arbetet. Med effektiviteten i fokus behandlas faktorer som statusskillnader, inflytande, konflikter och mötes- och beslutsstrukturer.
Samspelet mellan olika yrkesgrupper diskuteras också utifrån professionell identitet och stereotypa föreställningar, samt möjligheterna att förändra dessa genom så kallat interprofessionellt lärande. I boken ställs frågor som Vilket ledarskap fungerar bäst? Vilka faktorer påverkar effektiviteten? Hur kan arbetet anpassas till olika situationer?  

Tvärprofessionellt samarbete, alltså samarbetet mellan olika professions- och yrkesgränser, anses ofta vara den bästa modell som konstruerats för att arbeta med klienter med multipla behov. Men ibland har  tvärprofessionella team liknats vid ett Babels torn med tanke på alla olika vokabulärer, attityder och värderingar som ryms inom grupperna.  Uppmärksamheten har då riktats mot de svårigheter som språkförbistring och olika kulturer kan innebära, och inte mot de möjligheter som uppstår när människor med olika kunskaper och perspektiv förenas i gemensamma ansträngningar.

Boken vänder sig till studenter på olika professionsutbildningar, beslutsfattare inom välfärdssektorn och redan verksamma praktiker.

Om författaren

Ingela Thylefors är psykolog, docent i psykologi och konsult inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet. Hon har arbetat som psykolog i tvärprofessionella team på många håll: barn- och vuxenpsykiatri, missbruks-, ungdoms- och kriminalvård samt rehabilitering. I september utkommer hon med boken Konflikter – uppkomst, dynamik och hantering tillsammans med Barbro Lennéer Axelson.

För mer information

Ingela Thylefors nås på 0708168408 eller ingela.thylefors@psy.gu.se. För mer information vänligen kontakta Agnes Notini Zachrison, agnes.notinizachrison@nok.se, eller telefon 08-4538607. Omslagsbild kan laddas ned från bildarkivet på www.nok.se.


Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur, som grundades 1922, ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och för högskolan. Stiftelsen Natur & Kultur bildades 1947 och är aktiv inom en rad områden. Vi delar bland annat ut priser och stipendier till lärare och forskare. Sedan år 1974 utdelas Natur & Kulturs Kulturpris. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, samt genom att stödja och samarbeta med personer och organisationer som verkar för samma mål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera