Skip to main content

Så kan vi vända resultaten i läsförståelse

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 10:43 CET

Svenska elevers läsförståelse sjunker, det visar undersökningar som PISA och PIRLS. Men vad är läsförståelse och varför sjunker resultaten? Och hur kan lärarna bli bättre på att undervisa i läsförståelse? Det är utgångspunkten i boken Att bedöma elevers läsförståelse, som genom konkreta exempel visar hur man kan arbeta framgångsrikt med olika undervisningmetoder.

I boken utgår Barbro Westlund från PIRLS och tittar närmare på skillnaderna mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i läsförståelse. Westlund konstaterar att de kanadensiska eleverna har signifikant bättre resultat i läsförståelse. Genom att undersöka lärarnas olika samtalsmönster, vilket stöd eleverna ges och hur bedömningens syfte ser ut, vill hon ringa in orsaken till dessa resultatskillnader, och vad man kan göra för att vända trenden. I slutkapitlet diskuteras också den nuvarande läroplanen Lgr11 och dess betoning på elevers användning av strategier för läsförståelse. 

Idag publiceras Barbro Westlunds debattartikel på dn.se om hur svenska elevers läsförståelse kan förbättras.

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som syftar till att undersöka i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell undersökning som behandlar läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning hos elever i fjärde klass.

Om författaren
Barbro Westlund har under många år arbetat med läsning och läsförståelse, både som lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, och som klasslärare i svensk skola i 25 år. Hon är en mycket uppskattad och anlitad föreläsare, både i Sverige och internationellt. Igår disputerade hon vid Stockholms universitet, med avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår.  

Mer information
Barbro Westlund nås på 0707149516 eller barbro.westlund@isd.su.se. För frågor till förlaget, vänligen kontakta Agnes Notini Zachrison, agnes.notinizachrison@nok.se. Omslagsbild samt författarporträtt kan hämtas i Natur & Kulturs bildarkiv.


Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur, som grundades 1922, ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och för högskolan. Stiftelsen Natur & Kultur bildades 1947 och är aktiv inom en rad områden. Vi delar bland annat ut priser och stipendier till lärare och forskare. Sedan år 1974 utdelas Natur & Kulturs Kulturpris. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, samt genom att stödja och samarbeta med personer och organisationer som verkar för samma mål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy