Skip to main content

Sex läkare årets Cullbergstipendiater

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2017 10:21 CET

Johan Cullberg fotograferad av Ulla Montan

Resestipendier för att fördjupa svensk psykiatri tilldelas sex ST-läkare som ska besöka Argentina, Australien, Libanon och USA. Mottagarna av Natur & Kulturs Cullbergstipendium tillkännages i dag på Psykiatrikongressen i Göteborg.

–Stipendiaterna besöker i år fyra världsdelar. Det kommer att bidra till att kunskaper om psykiatriska vårdbehov i skiftande sociala kontexter tas hem till Sverige, säger Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare och initiativtagare till stipendiet.

Cullbergstipendiet delas årligen ut till psykiatriker eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST). Syftet är att stipendiet ska stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.

I år tilldelas sex ST-läkare i psykiatri totalt 150 000 kronor:

Therese Hillström, ST-läkare vid Psykiatri Nordväst, Stockholm, ska vid University of Miami Hospital, USA, studera den högspecialiserade och individanpassade vård som bedrivs där samt hur man införlivar kliniska studier i den dagliga vården.

Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare BUP, Stockholm, ska vid St George Hospital University Medical Center och University of Saint-Joseph i Beirut, Libanon, studera hur man arbetar med psykiatrisk vård i en instabil kontext, med fokus bland annat på posttraumatiskt stressyndrom och psykisk ohälsa hos flyktingar.

Kajsa Nordström, ST-läkare vid Psykiatri Södra, Stockholm, ska vid två psykiatriska sjukhus i Buenos Aires, Argentina, studera arbetsmetoder och behandlingsrutiner samt vilka sociala stödinsatser som erbjuds.

Esther van de Wall, ST-läkare BUP, Örebro, ska vid Child Mental Health Services i Perth, Australien, studera transkulturella aspekter av trauma och hur man arbetar med aboriginska barn och ungdomar som utsatts för trauma.

Adrian Fröjdh och Sazia Rahman, båda ST-läkare vid Psykiatri Sydväst, Stockholm, ska inom ramen för klinikens internationella utbyte auskultera på barnpsykiatriska och beroendemedicinska verksamheter vid den psykiatriska kliniken Aurora i San Diego, USA.

Cullbergstipendierna tillkännages på Psykiatrikongressen i Göteborg torsdagen den 16 mars.

Om Cullbergstipendiet
Cullbergstipendiet finansieras av Stiftelsen Natur & Kultur och är uppkallat efter initiativtagaren Johan Cullberg, professor i psykiatri och författare till flera banbrytande kursböcker, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling. Han har även skrivit biografier över författare, senast Märta och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof (med Björn Sahlin, 2014).

Stipendiekommittén består av: Johan Cullberg, Tove Gunnarsson, redaktör för tidskriften Svensk psykiatri, Pauliina Victorsson, psykiater, Hanna Edberg, rättspsykiater, Jörgen Vennsten, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, och Annika Schildt, Natur & Kultur.


För mer information, kontakta gärna:

Annika Schildt, kommunikationsansvarig högskola Natur & Kultur
annika.schildt@nok.se, 070-555 61 91

Karin Tengby, chef för stiftelseverksamheten Natur & Kultur
Telefon: 08-453 86 30

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera