Skip to main content

Transkulturell psykiatri

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 11:07 CEST

Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro, som att ha ”fjärilar i magen”? Boken Transkulturell psykiatri tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader.

Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om psykisk ohälsa och sina problem kommer till psykiatrin i dag. Många har erfarenhet av krig, tortyr och andra svåra livsomständigheter. Författaren Sofie Bäärnhielm beskriver också hur sociala villkor, migration och flyktingskap i sig påverkar den psykiska hälsan, liksom viktiga aspekter vid arbete med tolk. Teori varvas med belysande exempel ur den kliniska vardagen.

-- Vi som arbetar i vården behöver vara medvetna om kulturens roll för att kunna se psykisk ohälsa och sedan ge så god hjälp som möjligt, säger Sofie Bäärnhielm. Vi behöver förstå att människor från olika miljöer förmedlar psykisk sjukdom och ohälsa på många olika sätt, har olika syn på sjukdom och olika förväntningar på hjälp.

-- Samtidigt som jag lyfter fram kulturella faktorers betydelse vill jag avmystifiera dem. I sjukvårdens vardagssituationer kan vi överbrygga skillnader i synsätt och erfarenheter. Men det kräver att vi kan kommunicera på ett tydligt sätt och också se de skillnader som finns när det gäller till exempel vilka ord och språkliga bilder som används för psykisk ohälsa i olika kulturer.   

Transkulturell psykiatri ger en angelägen och grundläggande introduktion till ämnet för studerande såväl som yrkesverksamma inom primärvård, psykiatri, kommunens socialpsykiatri, arbetsförmedlingens mottagning av nyanlända och även för andra intresserade.

Läs mer om boken.

Om författaren:

Sofie Bäärnhielm är med.dr, psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation. Hon har varit rådgivare kring kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnoshandboken DSM-5.

Mer information:

Sofie Bäärnhielm nås på sofie.baarnhielm@telia.com eller 070-760 10 17. För mer information från förlaget, kontakta kommunikatör Annika Schildt, annika.schildt@nok.se eller 070-555 61 91. 

Omslagsbild och författarporträtt kan laddas ned från www.nok.se/bildarkiv.

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.