Skip to main content

Föreningen Naturbeteskött i Sverige

Blogginlägg   •   Okt 11, 2016 16:02 CEST

Naturbetesköttsföreningens ordförande Torbjörn Eriksson


Produktion av Naturbeteskött har en rad positiva miljöeffekter. Det är ett klimatvänligt sätt att producera nötkött och tillgodoser djurens behov av utevistelse och ett naturligt beteende.

I Sverige finns mer än 300 000 ha naturbetesmarker som i dagsläget riskerar att förlora hävden på grund av en stadig minskning av tillgängliga betesdjur. Naturbeteskött får genom produktionssättet en hög produktkvalitet med jämn mörhet och en väl utvecklad smak med goda hälsoeffekter tack vare den stora andelen gräs och örter i foderstaten. Med rätt djurslag blir marmoreringsgraden också hög. Att utnyttja den unika resursen naturbetesmark i produktionen av ett kvalitetskött är ett bra sätt för svenska nötköttsproducenter att få en bättre lönsamhet i produktionen. Medvetenheten om Naturbetesköttets goda egenskaper ökar bland de svenska konsumenterna och kanske framför allt bland de svenska kockarna. Att nå ut på marknaden med köttet är dock inte alltid så enkelt.


Föreningen Naturbeteskött i Sverige bildades våren 2013 med syftet att verka för ökad kännedom om kvalitetssäkrat Naturbeteskött på den svenska och internationella marknaden. Föreningen verkar också för en ökad areal naturbetesmarker i Sverige genom att stimulera till produktion och konsumtion av Svenskt Naturbeteskött.
På hemsidan www.naturbete.se och   Facebook sidan ”Naturbeteskött” arbetar vi med information, marknadsföring och lobbyingverksamhet för Naturbetesköttets bästa.

Alla är välkomna som medlemmar, du behöver inte vara lantbrukare för att vara med. Ett intresse för bra mat, levande miljö och en god djurhållning räcker!

Bli medlem i Naturbeteskött i Sverige Ideell Förening genom att sätta in 200 kr/ år på Bankgiro 178 – 5955. Glöm inte skriva ditt namn och e-post adress så att vi kan nå dig.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy