Skip to main content

​Tänker du också på mnemosynefjärilen när du grillar?

Blogginlägg   •   Jul 14, 2017 15:53 CEST

Den rödlistade mneomosynefjärilen trivs i mosaikartade ängs- och hagmarker i anslutning till skogsbryn med lövträd eller buskage med mycket nunneört. foto: Ola Jennersten

... eller en silversmygare, stenknäck, finögontröst, krutbrännare, tjärblomster eller en lövgroda?

Dessa djur och växter trivs i Sveriges olika naturbetesmarker och är en liten del av det rika och unika växt och djurlivet där, den biologiska mångfalden. Stenknäcken häckar i lövskog och hagmarker och finögontröst har du störst chans att stöta på i Upplands naturbetesmarker. Är du på Gotland kan du hålla utkik efter krutbrännaren och de som befinner sig i de sydligaste delarna av Sverige tycker jag ska spana efter lövgrodan.

Den rödlistade mneomosynefjärilen trivs i mosaikartade ängs- och hagmarker i anslutning till skogsbryn med lövträd eller buskage med mycket nunneört. Får du syn på en sådan är det högst troligt att du befinner dig på eller i närheten naturbetesmark som vårdats på bästa sätt genom att djur har betar där. Mnemosynefjärilen är bara känd från Blekinges kustland, Indalsälvens delta samt Upplandskusten. Både larven och fjärilen vill ha ett vindskyddat soligt läge. Larven är helt beroende av nunneört och fjärilen trivs bäst på ängsmark med högväxande vegetation och blommor som är rika på nektar.

Biologisk mångfald är begreppet för den variation mellan samt inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Biologisk mångfald är också en av de nio processer (planetära gränser) som reglerar vår planets stabilitet och som vi behöver hålla oss inom för att undvika katastrofala miljöförändringar.

Så när du grillar en fin bit naturbeteskött kan du känna dig stolt över ditt bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden, vår planets framtid och menmosynefjärilens återkomst. Det gör jag.
Smaklig spis!

/Sofia – styrelseledamot Naturbeteskött i Sverige

Bli gärna medlem i den ideella föreningen Naturbeteskött i Sverige som arbetar för att bevara Naturbetesmarkerna i Sverige. Att det finns djur som betar naturbetesmarkerna är helt avgörande för att behålla det rika samt unika växt- och djurlivet där. Vi arbetar därför för en ökad produktion av kvalitetssäkrat Naturbeteskött. Kött som sedan ska vara lätt för konsumenterna att hitta i butikerna. Medlemskap för 2017: Sätt in 200 kr på bankgiro 178 – 5955.

Här kan du läsa mer om de planetära gränserna: http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-15-planetary-boundaries---an-update.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.