Skip to main content

Naturbeteskött vill hjälpa andra lantbrukare utveckla mervärden

Nyhet   •   Nov 08, 2016 09:11 CET

Strandängar i Närke är ett exempel på permanenta gräsmarker i Sverige

Naturbeteskött i Sverige är en del av ett 12 länder starkt konsortium som hoppas få använda 10 miljoner Euro till att stötta de lantbrukare som bedriver produktion på permanenta gräsmarker.

Bakgrunden till den projektansökan som snart går in till EU-kommissionen är att de permanenta gräsmarkerna överges . och växer igen i hela Europa. Permanenta gräsmarker, i Sverige Naturbetesmarkerna, är viktiga för den biologiska mångfalden, men också¨för att göra lantbruket mer motståndskraftigt mot extremväder som torka och översvämningar, som en del EU´s regionalpolitik och som en del av en framtida livsmedelsförsörjning. För att försöka vända  trenden med minskande hävd av permanenta gräsmarker har EU kommissionen inom forskning och innovationsprogrammet Horizon 2020 utlyst 10 miljoner Euro till åtgärder som ska stärka lantbrukare med intresse för produktion på permanenta gräsmarker.

Ett nätverk för utbyte av idéer och kunskap mellan  gårdar ska bildas och olika innovativa sätt att bedriva produktion på permanenta gräsmarker fångas upp och testas på fler ställen. Naturbetesmarkernas potential att kunna producera bete och annan biomassa ska undersökas och förslag på förbättrade EU-regler för gräsmarker tas fram. En del i ansökan handlar om  att beskriva, validera och hitta sätt att kommunicera  alla de mervärden produkter från naturbetesmarker har. Detta arbete kommer Naturbeteskött i Sverige att ta ansvar för om ansökan blir beviljad.

- Det här är ett stort ansvar men också väldigt roligt eftersom det innebär ett erkännande av den kunskap som Naturbeteskött i Sverige besitter, säger Anna Jamieson som just kommit hem efter ett första konsortium möte i Paris.  Det kommer inte att vara så många som kan söka pengar inom den här utlysningen eftersom den är så specifikt skriven och kräver just den kompetens som vårt konsortium besitter.Hela finansieringen kommer att gå till ett enda stort projekt så våra chanser är riktigt goda.

Från Sverige deltar också Sveriges Lantbruksuniversitet och Agroväst och övriga länder inkluderar bland annat Frankrike, Holland, Danmark, Tyskland, Italien, Luxemburg, Portugal och Irland.

- Ansökningarna går igenom en första gallring under våren så i Maj vet vi om vi går vidare till nästa omgång, avslutar Anna Jamieson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy