Skip to main content

Sju aktörer i gemensamt upprop - "Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker!"

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2018 11:00 CEST

Naturbetesmark i Sverige, Foto: Ola Jennersten

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet är några av de som gör gemensam sak i ett upprop för en nationell handlingsplan för naturbetesmarker:

- Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker

Naturbetesmarkerna är en värdefull resurs för såväl biologisk mångfald, kulturhistoria, rekreation och hållbar produktion av livsmedel. Under det senaste decenniet har naturbetesmarkerna i Sverige minskat kraftigt. Klockan slår nu fem i tolv för att sätta in kraftiga åtgärder för att bevara och utveckla dem så att även våra barn och barnbarn kan få uppleva en äkta kohage och se lamm leka på grönklädda kullar.

I skriften ”Utan pengar inga hagar eller ängar” från Kungliga Skogs och Lantbruksakademien KSLA beskriver nordens främsta experter på miljö, klimat, kultur och rekreation sin syn på läget och vad som behöver göras.

- Om vi kan ta ett samlat grepp och hjälpas åt, från myndigheter, miljöorganisationer och lantbruksnäringen – ja då tror jag på en framtid för naturbetesmarkerna, säger Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF. Men det är dags att agera NU!

Uppropet kan du läsa i bifogat dokument. 

För mer information kontakta:

Anna Jamieson, verksamhetsledare föreningen Naturbeteskött i Sverige på anna@naturbete.se
eller 076-765 77 40

Ladda ner skriften i sin helhet från seminariet på KSLA:s hemsida här.


Ett hållbart kött från Sveriges naturbetesmarker.

naturbete.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.