Skip to main content

Per Klingbjer ny förbundsdirektör vid Naturvetarna

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 11:00 CET

Per Klingbjer är ny förbundsdirektör vid Naturvetarna från och med den 2 maj 2017.

Per Klingbjer, idag FoU-strateg vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), har utsetts till förbundsdirektör vid Naturvetarna. Per Klingbjer tillträder sin nya befattning den 2 maj.

Per Klingbjer är doktor i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Fem år vid SGU. Sedan 2012 har Per Klingbjer arbetat vid SGU, som stabschef med ansvar för bland annat myndighetens forskning, innovation och internationella samverkan samt för mål- och resultatstyrning och verksamhetsutveckling. Sedan 2016 har han varit FoU-strateg och från 2012 ordförande i SGU:s forsknings- och utvecklingsråd.

Mellan 2007 och 2012 var Per Klingbjer verksam vid Utbildningsdepartementet inom Regeringskansliet, där han främst arbetade med implementering av nationella reformer inom högre utbildning och forskning. Dessförinnan har han också varit verksam i olika befattningar vid Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan samt ABB.

Naturvetare spelar en avgörande roll. Per Klingbjer efterträder Ulf Bergius, tillförordnad förbundsdirektör sedan juni 2016, som går i pension senare under 2017.

  • -Naturvetare har en betydelsefull roll för samhällets utveckling, mer än vad som är allmänt känt. Europa står inför ett antal stora utmaningar. Som förbund för de olika professioner och kompetenser som ryms inom naturvetarrollen måste Naturvetarna nå ut med budskapet att det är naturvetare som spelar en avgörande roll för att lösa de globala utmaningarna, att naturvetare skapar världens framtid. Som naturvetare är det med stor ödmjukhet som jag tar mig an uppdraget att leda förbundet i detta arbete, säger Per Klingbjer.

Privat är Per Klingbjer engagerad i friluftsfrågor och sedan 2015 styrelseordförande i Svenskt Friluftsliv.

För mer information, v v kontakta:
Per Klingbjer, tillträdande förbundsdirektör Naturvetarna, 072-524 22 57

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi erbjuder individuell service för frramgång i arbetslivet och företräder naturvetare, så att deras kompetens används för egna och omvärldens utmaningar. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef eller företagare. Vår vision är att naturvetare skapar världens framtid. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera