Skip to main content

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 09:00 CEST

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen, foto: Navet och Mickael Tannus

Likt vid förra mättillfället fortsätter det totala byggmaterialvärdet att ha en positiv utveckling även efter första halvåret. Detta presenterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg.

Det totala byggmaterialvärdet kopplat till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar av bostäder samt privata och offentliga lokaler beräknas efter de första sex månaderna uppgå till cirka 32 miljarder vilket ger en positiv årstakt med totalt 7 procent jämfört med 2018. Om vi går in på de olika sektorerna är det kontor och handel som ökar mest inom både ny- och ombyggnad, medan flerbostadsbyggandet utvecklas svagare.

Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics kommenterar läget. Kontor och handels ökning drivs främst av rekordlåga vakansgrader i landets storstäder och en hög produktionsnivå inom tjänstesektorn. Samtidigt drivs ombyggnadsinvesteringarna främst av en transformation och omställning från handelslokaler till andra typer av verksamheter eller ombyggnader i butiker, som skapar mervärde utöver en plats för transaktioner för att locka konsumenter.

Källa: Navet Analytics AB, Marknadstrender Bygg

Navet har sedan år 1989 hjälpt kunder till Bättre Affärer inom fyra affärsområden:
- NAVET Corporate finance
- NAVET Ekonomistyrning
- NAVET Affärssystem
- NAVET Analytics

Receptet? Hjärna och hjärta. Ett sylvasst affärssinne och lyhördhet.

Vårt fundament är att vi kommer från näringslivet. Erfarenhet och kompetens från hur man framgångsrikt driver en verksamhet är ovärderlig. Vi har i många fall suttit där kunden sitter vilket underlättar och stärker samarbetet. Ett annat signum är att vi har specialistkompetens på bredden. Fyra affärsområden som samverkar och tillsammans skapar större affärsnytta för våra kunder.

Navet är oberoende och lokaliserade nära din verksamhet, vi verkar där du verkar. Som kund – liten som stor – får du en unik lösning, för varje kund har sina speciella förutsättningar. Det handlar om nyfikenhet och vetgirighet. Att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Att lyssna in för att kunna leverera bättre affärer. År efter år.

Navets fyra affärsområden skapar ett komplett kunderbjudande. Vårt varumärke speglar vår verksamhet och affärsmodell. Navets kund har genom en och samma kundkontakt en unik möjlighet att ta del av djup och bred bransch- och verksamhetskompetens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.