Skip to main content

​ Stabil underhållsvolym när bostadsbyggandet viker

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2019 09:00 CEST

​ Stabil underhållsvolym när bostadsbyggandet viker, foto: Navet och Mickael Tannus

NAVET Analytics fastighetspanel intervjuas två gånger om året. I fastighetspanelen ingår 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare i Sverige, vilket ger en god indikation när det gäller utveckling och inriktning inom byggnadsunderhåll för bostäder och lokaler. I den senaste undersökningen tyder den samlade bedömningen på att det kommer att bli en ökning av byggnadsunderhållet med cirka 1,5 procent under helåret 2019 jämfört med föregående år.

I år är det de privata aktörerna som lyfter prognosen medan de kommunala aktörernas bedömning är något mer dämpad. 2020 är situationen dock det omvända samtidigt som den samlade bedömningen indikerar samma tillväxttakt som i år. Jämförs resultatet med mätningen för sex månader sedan är andelen av de intervjuade som tror på växande underhållsvolymer högre idag. Det är bland annat ett ökat ekonomiskt utrymme och ett fortsatt behov av underhåll som tros ligga bakom den fortsatta ökningen. I praktiken innebär detta att ett minskat bostadsbyggande på sikt ger större ekonomiskt utrymme till underhåll av fastigheter i befintligt bestånd. Samtidigt ökar osäkerheten kring räntorna och fler fastighetsägare tror att ränteläget kommer att ha en inverkan på underhållets omfattning de närmsta åren.

Källa: NAVET Analytics 

Navet har sedan år 1989 hjälpt kunder till Bättre Affärer inom fyra affärsområden:
- NAVET Corporate finance
- NAVET Ekonomistyrning
- NAVET Affärssystem
- NAVET Analytics

Receptet? Hjärna och hjärta. Ett sylvasst affärssinne och lyhördhet.

Vårt fundament är att vi kommer från näringslivet. Erfarenhet och kompetens från hur man framgångsrikt driver en verksamhet är ovärderlig. Vi har i många fall suttit där kunden sitter vilket underlättar och stärker samarbetet. Ett annat signum är att vi har specialistkompetens på bredden. Fyra affärsområden som samverkar och tillsammans skapar större affärsnytta för våra kunder.

Navet är oberoende och lokaliserade nära din verksamhet, vi verkar där du verkar. Som kund – liten som stor – får du en unik lösning, för varje kund har sina speciella förutsättningar. Det handlar om nyfikenhet och vetgirighet. Att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Att lyssna in för att kunna leverera bättre affärer. År efter år.

Navets fyra affärsområden skapar ett komplett kunderbjudande. Vårt varumärke speglar vår verksamhet och affärsmodell. Navets kund har genom en och samma kundkontakt en unik möjlighet att ta del av djup och bred bransch- och verksamhetskompetens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.