Skip to main content

NGM-börsen har utsett Navigator till mentorföretag

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 08:42 CET

NGM-börsen, Nordic Growth Market, har utsett kommunikationsbyrån Navigator i Malmö till mentorföretag. Navigator ska bistå bolag på förmarknaden Nordic Pre Market och listade bolag på Nordic MTF i frågor som rör finansiell kommunikation och agera rådgivare i syfte att främja uppbyggnad av börsfähighet och regelefterlevnaden.

Som mentorföretag ska Navigator bistå primärt de skånska bolagen genom att bland annat kvalitetssäkra informationspolicys, bistå företag i frågor som rör pressmeddelanden och informationsregler samt tillse att ett bolags hemsida lever upp till erforderliga krav och regler. Uppdrag som Navigator utför som mentorföretag kommer att ske inom ramen för avtal med respektive bolag.

De mentorbolag som valts ut är etablerade och erfarna rådgivare inom bland annat juridik, fondkommission och kommunikation och ska hjälpa företagen att växa in i börsbolagsrollen.

- Det känns fantastiskt att få bli mentorföretag och få dela med sig av all den erfarenhet Navigator har skaffat sig genom åren när vi arbetat med både stora börsbolag och mindre onoterade företag, säger Leif Lindau, VD Navigator Communications.

Nordic Growth Market är en börs som driver en reglerad marknad för aktier, NGM Equity, en handelsplattform, Nordic MTF, samt en förmarknad till börsen, Nordic Pre Market. NGM är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Holding GmbH.

Navigator är en av Malmös största, ledande kommunikationsbyråer som hjälper företag och organisationer inom B2B, Healthcare och B2C att bygga varumärken, skapa lönsamhet och navigera i en snabbt föränderlig värld. Företaget grundades 1985, har 20 medarbetare och omsätter cirka 20 miljoner. Navigator är medlem av nätverket Dialogue International med byråer i Europa, USA och Asien.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera