Skip to main content

Uppfyllda mål och goda resultat i hållbarhetsprogrammet från Nespresso –10 år med AAA

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2013 14:53 CEST

År 2003 inledde Nespresso och den idéella organisationen Rainforest Alliance det omfattande arbetet med hållbarhetsprogrammet Nespresso AAA Sustainable QualityTM Program. Syftet är att verka för en hållbar produktion av premiumkaffe, och nu, tio år senare, är målet uppnått –  80 % av allt kaffe från Nespresso kommer från AAA-anslutna odlingar.

Inom AAA-programmet arbetar Nespresso med tre delar:

·  Kvalitet: hjälpa odlarna med bästa praxis för att skydda och bevara tillgången till kaffe av högsta kvalitet.

·  Hållbarhet: stödja odlarna till att bli mer miljömässigt och socialt ansvarstagande.

·  Produktivitet: hjälpa odlarna att förbättra produktiviteten och se över möjligheter att minska kostnader, vilket i sin tur ökar odlarnas nettoinkomster.

– Under de år som vi arbetat med programmet har vi varit otroligt fokuserade och målinriktade. Därför är det så fantastiskt roligt att vi till tioårsjubileet nu nått målsättningen att 80 % av vårt kaffe ska komma från AAA-anslutna odlare. Detta trots att vi producerar mer kaffe i dag än för tio år sedan, säger Andréanne Silén, Country Manager, Nespresso Sverige.

58 % är oroliga för etik och miljö
I samband med tioårsjubileet har man sammanställt en rapport över det arbete som gjorts i projektet. I rapporten presenteras en konsumentundersökning som visar att 58 % av respondenterna känner sig oroliga över hur etisk och miljövänlig produktionen av kaffe är. Hela 85 % tycker att återvinningsbara förpackningar är viktigt och generellt uppger svenskarna att ett långsiktigt helhetsansvar inom kaffeproduktion är det som skulle minska deras oro mest.

– Det är intressant att ta del av konsumenternas tankar, något vi är mycket angelägna av att göra kontinuerligt. Med vårt hållbarhetsperspektiv och det arbete vi gör med AAA-programmet vill vi erbjuda konsumenter en trygg kaffeupplevelse, fortsätter Andréanne.

I samband med tioårsjubiléet har Nespresso samarbetat med den internationellt erkända fotografen Reza Deghati, vars bilder skildrar de personer och platser som levererar gourmetkaffe motsvarande endast 1-2 % av världens kaffeskörd. Det är en skildring som visar den enorma kunskap och det engagemang som ligger bakom produktionen.

Läs mer om konsumenttrender och information kring det hållbarhetsarbete Nespresso arbetar med i State of Coffee – en rapport från Nespresso om kaffe och hållbarhet. 


Om Nestlé Nespresso SA
Nestlé Nespresso SA är pionjär och den ledande globala aktören på marknaden för premiumportionerat kaffe av högsta kvalitet. Nespresso med huvudkontor i Lausanne, Schweiz, finns i mer än 60 länder och har över 8 000 anställda. I slutet av 2012 hade Nespresso fler än 300 egna, exklusiva butiker i nyckelstäder världen över. För mer information, vänligen se Nestlé Nespresso hemsida: www.nestle-nespresso.com. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy