Skip to main content

Net 1 förstärker nätet i Boden och Gällivare

Nyhet   •   Jul 01, 2013 11:01 CEST

Stockholm den 1 juli 2013 - Telekomoperatören Net 1 fortsätter att bygga ut och förstärka det mobila nätet. Under juni har man driftsatt nya siter som ger bättre kapacitet och täckning i Boden centrum och Gällivare centrum.

Net 1s mål är att alla svenskar ska ha tillgång till bredbands- och telefonitjänster för att kunna leva och verka där man vill. Man fokuserar till skillnad från övriga svenska operatörer på nätutbyggnad utanför tätorterna. Idag täcker nätet som bygger på den beprövade NMT 450-frekvensen över 95 procent av Sveriges yta och upp till 12 mil ut från kustlinjen. 

För mer information kontakta: 
Ann Winitsky, Marknadschef Net 1
Telefon: 0736-93 10 10
E-post: ann.winitsky@net1.se

Om Net 1
Net 1 erbjuder mobilt bredband, IP-telefoni och M2M-lösningar till privatpersoner och företag. 

Net 1 är unikt med att använda NMT 450-frekvensen och täcker över 95 procent av Sveriges landyta samt täcker upp till 12 mil ut från kustlinjen. Det gör Net 1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor samt för företag med verksamhet utanför tätort - alla ska ha möjligheten att leva och verka där de vill.

Nätet levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Bland Net 1s företagskunder finns Vattenfall, SCA, Sveaskog, Ambulans och Sjöräddning. Net 1 är även samarbetspartner till bland annat LRF Samköp och Trafikverket. För mer information se www.net1.se