Skip to main content

Net1 agerar underleverantör i pilotprojekt kring säkra datatjänster i RAKEL

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 11:00 CET

Net1 medverkar i ett pilotprojekt kring säkra datatjänster i RAKEL initierat av Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Stockholm den 27 januari 2014 - Myndigheten för samhällskydd och beredskap ska under våren 2014 genomföra ett pilotprojekt kring säkra datatjänster i Rakel.  

Net1 medverkar i projektet i egenskap av underleverantör av mobilt bredband till Airbus Defence and Space. 

- Vi är glada och stolta över att få att delta i så pass viktigt projekt som detta. Redan idag är det många RAKEL-användare som nyttjar Net1 för pålitlig datakommunikation. Detta eftersom vårt datanät har överlägsen yttäckning och en synnerligen robust arkitektur, säger Linus Jönsson, VD för Net1 Sverige. 

Projektet pågår till maj och är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), svenska polisen, ambulansen i Uppsala, Falu kommun och Airbus Defence and Space. 

För mer information kontakta: 
Dennis Svärd, MNML Agency
Telefon: 0704 804 094
E-post: ds@mnmlagency.com


Om Net 1

Net1 erbjuder mobilt bredband, IP-telefoni och M2M-lösningar till privatpersoner och företag. 

Net1 är unikt med att använda NMT 450-frekvensen och täcker över 95 procent av Sveriges landyta samt täcker upp till 120 km ut från kustlinjen. Det gör Net1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor samt för företag med verksamhet utanför tätort - alla ska ha möjligheten att leva och verka där de vill.

Nätet levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Bland företagskunderna finns Vattenfall, SCA, Sveaskog, Ambulans och Sjöräddning. Net1 är även samarbetspartner till bland annat LRF Samköp och Trafikverket. För mer information se www.net1.se.

Net1 har verksamhet i Sverige och Danmark, samt under namnet ice.net i Norge, och är en del av AINMT Holding AB. För mer information se www.ainmt.com.