Skip to main content

Net1 rustar för högre hastighet och ökad täckning

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:00 CET

Nu har Net1 fullbordat moderniseringen av mobilnätet i Sverige – tidernas största investering i det vidspännande lågfrekvensnätet 450. Moderniseringen innebär att all teknik ersatts med den senaste utrustningen från Ericsson, en förändring som medför högre kapacitet och borgar för nya förbättringar i nätet. Näst på tur står högre hastigheter och ökad täckning till 95 procent av Sveriges yta.

Net1:s modernisering och skifte till Ericsson som nätleverantör inleddes i maj 2010 och slutfördes i dagarna då utrustningen i Vuollerim, Norrbotten, ersattes. Nu drivs Net1:s nät i hela Sverige med den senaste tekniken och redan idag kan kunderna ta del av fördelarna i det nya nätet. 

– Vi har ökat kapaciteten och stabiliteten i nätet vilket skapar utrymme för högre medelhastigheter och inte minst ännu högre driftsäkerhet, något som är mycket viktigt för de verksamhetskritiska organisationer som vi försörjer. Vi är mycket stolta över att ha drivit igenom ett historiskt investeringsprogram i 450-nätet och att vi nu kan erbjuda ännu bättre tjänster i ett eget, oberoende nät, säger Per Borgklint, vd för Net1.

Net 1 erbjuder idag mobilt bredband med marknadsledande täckning i ett eget skandinaviskt nät. I Sverige sträcker sig täckningen över 90 procent av landytan och flera mil ut från det svenska kustbandet.

Under 2010 har Net1 sett en kraftig kundtillströmning och förnyelsen i nätet skapar nya möjligheter att utveckla erbjudandet. Med den nya tekniken på plats planerar Net1 att successivt öka hastigheten i nätet successivt från dagens 3.1Mbit/sek till 14.7Mbit/sek.

– Många efterfrågar den unika täckning som vi erbjuder och det är glädjande att vi nu har förutsättningar att vässa vårt erbjudande ytterligare med bättre prestanda och högre hastigheter.

Våra satsningar förstärker vårt löfte om att erbjuda marknadens mest heltäckande tjänster inom mobil kommunikation, säger Per Borgklint. 

Som ett led i moderniseringen av nätet har Net1 också beslutat att bygga ut nätet för att öka täckningen och kapaciteten ytterligare. Utbyggnaden inleddes i september och beräknas stå klar vid årsskiftet. Det innebär att Net1 ökar täckningen i Sverige från 90 till 95 procent. Ytterligare utbyggnad kommer ske fortlöpande under 2011. Förändringen förbättrar i huvudsak täckningen i Norrland och just nu pågår utbyggnad i Torneträsk, Mertajärvi, Sädvaluspen och Merkenes.

Net 1 erbjuder bredband och telefoni till privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Net 1 är unikt med att använda NMT 450-frekvensen och täcker över 95 % av Sveriges landyta och upp till 12 mil ut från kustlinjen. Det gör Net 1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor samt för företag med verksamhet utanför tätort. Net 1s nät levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Bland Net 1s nöjda företagskunder finns bland andra: Vattenfall, SCA, Sveaskog, Polis, Ambulans och Sjöräddning. Net 1 är även stolt samarbetspartner till LRF Samköp. Företaget har varit verksamt sedan 2003 och ägs sedan 2009 av Access Industries. För mer information, besök: www.net1.se

Bifogade filer

PDF-dokument