Skip to main content

Ny SIFO-undersökning visar: Västerbottens företag vill se satsningar på mobilt bredband

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 08:00 CEST

Hela 47 procent av Västerbottens små och medelstora företag är nöjda med satsningarna på IT-infrastruktur i länet. Men det är stora skillnader mellan fibersatsningar och satsningar på mobilt bredband. Strax över hälften av företagen anser att det görs tillräckliga satsningar på fibernätet, men endast var tredje anser att det satsas tillräckligt på mobilt bredband. Det visar en färsk SIFO-undersökning genomförd i Sveriges sju mest glesbefolkade län* på uppdrag av Net 1, Företagarna och LRF Samköp.

– Det är oroande att företagen i Västerbotten har så olika syn på de satsningar på IT-infrastruktur som görs. Fiberutbyggnaden har inneburit stora fördelar för Umeå och stora delar av länet, men på landsbygden är mobilt bredband ofta den enda lösningen.
Att företagen inte är nöjda med de satsningar som ibland är det enda fullgoda alternativet på landsbygden är självklart förståligt, och en situation som definitivt måste förbättras, säger Torbjörn Halvardsson, regionchef på Företagarna Västerbotten.

Enligt företaget Akamais rapport ”State of the Internet” har Umeå Europas snabbaste och världens 15:e snabbaste uppkoppling med i snitt 11,3 Mbit/s. 53 procent av företagen i Västerbotten uppger att de har tillgång till fiberuppkoppling, men det nätet är framförallt tillgängligt i tätorterna. I de mer glesbefolkade delarna av länet är istället mobilt bredband den lösning som kan garantera att de flesta har en tillförlitlig internetuppkoppling.

Net 1s nät täcker hela 92,9 procent av Västerbottens yta och är idag den bredbandsleverantör som når flest företag och hushåll i de mer glest befolkade delarna av länet.

– Vi fortsätter att satsa på landsbygden, tvärtemot vad våra större konkurrenter väljer att göra. Redan innan sommaren kommer vi att sätta två nya siter i drift i Västerbotten. Undersökningen visar dessutom att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster på landsbygden, säger Åsa Sundberg, vd på Net 1.

Uppkoppling behövs för att kunna växa
Företagen i Västerbotten verkar dock vara överens om att en fungerande IT-infrastruktur är avgörande. Undersökningen visar att 7 av 10 anser att tillgång till en tillförlitlig internetuppkoppling är viktig för att företaget ska växa. Men även satsningar på företagsklimatet är viktigt för företagen och där är Västerbottens företag generellt nöjda. 38 procent anser att det görs tillräckliga satsningar på företagsklimatet, vilket är den näst högsta siffran bland de undersökta länen.

­– Västerbotten ligger i framkant när det gäller både IT-infrastruktur och företagsklimat. Det enda problemet är att skillnaderna mellan tätorter och landsbygd är för hög. Samtidigt som Umeåborna har Europas snabbaste uppkoppling är det flera företag och hushåll på landsbygden som blir av med fast telefoni och riskerar att hamna utanför Västerbottens framgångssaga. Undersökningen visar dessutom att 20 procent av företagen tror att avvecklingen av den fasta telefonin kommer att påverka deras verksamhet, säger Arne Lindström, ordförande för LRF Västerbotten.

”Täckning för Tillväxt?”, seminarium den 25 maj i Umeå
Net 1, LRF Samköp och Företagarna Västerbotten anordnar ett frukostseminarium den 25 maj på temat IT-infrastruktur och regional utveckling i Västerbotten. Seminariet äger rum på Rex Bar & Grill i Umeå mellan kl. 07.30 och 09.30. Frukost serveras från kl. 07.00. Morgonen avslutas med en paneldebatt. Alla som vill är välkomna att delta och anmälan sker senast den 21 maj till eric.danielsson@prat.se

*Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland, Gävleborg och Värmland.

För mer information, kontakta:
Åsa Sundberg, vd på Net 1
Mobil: 070-630 72 82 
E-post: asa.sundberg@net1.se

För tillgång till hela undersökningen samt täckningskartor:
Eric Danielsson, Prat PR
Mobil: 073-500 76 76, Telefon: 08-545 142 33
E-post: eric.danielsson@prat.se

Utdrag ur undersökningen:

  • 47 procent är nöjda med satsningar på IT-infrastruktur (1:a bland 7 län)
  • 52 procent är nöjda med satsningar på fibernätet (1:a bland 7 län)
  • 29 procent är nöjda med satsningar på mobila bredbandsnätet (7:a bland 7 län) 
  • 38 procent tycker att det görs tillräckliga satsningar på företagsklimatet
  • 35 procent tycker inte att det görs tillräckliga satsningar på företagsklimatet
  • Endast 26 procent av företagen i Västerbotten har uppgett befolkningstillväxt som en av de tre viktigaste faktorerna för ett positivt företagsklimat. Det är den lägsta siffran bland de undersökta länen
  • Istället är attraktionskraften för investerare något som anses oerhört viktigt i länet. Där ligger Västerbotten i topp, med 33 procent (medel är 23 procent)
  • Utbyggd infrastruktur (i form av vägar, flyg och tåg) är den mest avgörande faktorn, då 54 procent angett det som en av de tre viktigaste
  • 26 procent har angett satsningar på IT-infrastruktur som en av de mest avgörande faktorerna för ett positivt företagsklimat.
  • Befolkningsminskningen och dålig infrastruktur (i form av vägar, flyg och tåg) är de mest avgörande faktorerna för om företagen skulle vara tvungna att omlokalisera verksamheten (40 respektive 41 procent)

Mobilt bredband och telefoni till hela Sverige
Net 1 erbjuder mobilt bredband och telefoni till privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Detta via vårt rikstäckande Turbo 3G-nät på NMT 450-frekvensen. Genom att använda 450Mhz frekvensen täcker vi 95 % av Sveriges landyta och har dessutom täckning upp till 12 mil ut från kustlinjen. Detta gör Net 1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor, samt för företag med verksamhet utanför tätort. Net 1 grundades år 2003 och ägs sedan 2009 av Access Industries. Vår vision är att ge alla svenskar tillgång till bredbandstjänster – oavsett vart man bor eller befinner sig. Bland våra kunder finns förutom privatpersoner och småföretag även tunga industribolag samt kraftbolag representerade. Net 1s nät levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Några av våra kunder är Vattenfall, SCA, Sveaskog, Polisen, Ambulans och Sjöräddning och vi är även stolt samarbetspartner till LRF Samköp. För mer information, besök www.net1.se.


Bifogade filer

PDF-dokument