Skip to main content

Bryt barriärer med mjukvarudefinierad lagring

Blogginlägg   •   Nov 02, 2016 13:34 CET

Allt mer teknik tenderar att falla i facket mjukvarudefinierad i takt med att utvecklingen går framåt. Grunden för det som idag kallas för mjukvarudefinierat datacenter (SDDC) är mjukvarudefinerad lagring (SDS) samt servervirtualisering, som revolutionerade IT när det introducerades. I korthet innebär det att mjukvara kommunicerar med mjukvara och att detta sker helt abstraherat från hårdvaran. För lagring innebär detta att fokus ligger på lagringstjänster istället för på de underliggande lagringshårdvaran. Några av fördelarna med SDS är policybaserad automation, provisionering på tjänstenivå, bättre generell effektivitet samt potential att sänka kostnader genom att utnyttja standardiserad hårdvara "off-the-shelf".

En mycket viktig detalj att ha i åtanke gällande de ekonomiska aspekterna är att inte förväxla pris med kostnad. Det innebär att det är ett antal faktorer som måste tas med i beräkningen innan det går att avgöra om en lösning är billigare i det långa loppet. En färdigkonfigurerad och specialanpassad lösning har oftast ett mycket högre inköpspris jämfört med en lösning som körs på generell hårdvara. När det är dags att fatta ett beslut mellan dessa två vägar behöver man vara medveten vilka kompromisser de innebär. För det handlar om kompromisser. I slutändan handlar det om att balansera risker mot kostnader.

Företagsanpassad lagringshantering på standardiserad hårdvara

Med allt detta som bakgrund har NetApp nyligen lanserat ONTAP Select. Det är datahanteringsmjukvaran ONTAP med funktioner såsom de-duplicering, komprimering, ögonblicksbilder samt kontinuerlig drift på standardiserad hårdvara. I och med att mjukvaran är separerad från hårdvaran ger licensmodellen flexibilitet att skala lagringskapaciteten efter behov i intervall om en terabyte. Användarscenarion kan vara test- och utvecklingsmiljö, lagring för lokalkontor, sekundär lagring, privat moln eller IaaS-miljöer (Infrastructure-as-a-Service) för tjänsteleverantörer.

Företagsanpassad lagringshantering i molnet

I samma mjukvarudefinierade anda har NetApp även en lösning som heter ONTAP Cloud vilket i princip gör att du kan utöka fördelarna med din lokala ONTAP FAS-miljö till att köra i AWS publika molnmiljö. ONTAP Cloud är mycket enkelt att sätta upp och finns att hämta hem från AWS Marketplace där du endast betalar för varje timme du använder lösningen. Lösningen finns också tillgänglig via NetApp eller NetApps partners i form av en sex- eller tolvmånaderslicens.