Skip to main content

Fyra industriella revolutioner och ett Internet of Things

Blogginlägg   •   Maj 11, 2016 14:16 CEST

La Fonderie, Brussels Museum of Industry and Labour (Foto: NearEMPTiness)

2016 är året för den fjärde industriella revolutionen och det industriella Internet of Things (IIoT). Men är industrin verkligen redo för IoT?

Industri 4.0 hänvisar till den fjärde industriella revolutionen där den första var tillverkning och mekanisering, den andra massproduktion och den tredje den digitala revolutionen. Nästa iteration blir datoriseringen av maskiner och automation med hjälp av robotteknik, intelligent mätning och analys av data för att förbättra effektivitet, samt lönsamhet och säkerhet. Den fjärde industriella revolutionen kommer att formas av en ny våg av innovationer inom områden som förarlösa bilar, smart robotik, material som är både lättare och hårdare samt tillverkningsprocesser som bygger på 3D-utskrifter.

I denna moderna industri är data själva livsnerven som dikterar balansen mellan tillgång och efterfrågan, och därefter produktion, distribution och lagerhållningsbeslut. Vi kan också vända oss till populära exempel som Uber och Airbnb, som har använt data, molnbaserad teknik och Internet of Things (IoT) för att utveckla omvälvande affärsmodeller som radikalt förändrat traditionella marknadsplatser. Den fjärde industriella revolutionen är inte bara om hur företag använder teknik för att driva den operativa effektiviteten och minska kostnaderna i sina befintliga arbetsplatser och försörjningskedjor. Det är handlar lika mycket om att placera teknik i centrum för sin affärsstrategi för att ge dem den fördelar gentemot sina konkurrenter. Innan vi kommer dit måste vi tänka på in- och utmatning för det industriella Internet of Things (IIoT). Vad är det? Vad håller det ihop? Varför och hur kan man förbättra världen? Dessa är de frågor som vi måste börja ställa oss själva.

IIoT - att ansluta 50 miljarder enheter

Det första området att tänka på när man tittar på IIoT är de enheter som kommer att utgöra det, inmatningen om man så vill. År 2008 fanns det redan fler "saker" som är anslutna till Internet än det finns människor på jorden. År 2020 förutspår Cisco att det kommer att finnas 50 miljarder anslutna enheter. Explosionen av enheter är inte bara på grund av tillväxten för de anslutna enheterna som vi är vana vid. Medan antalet smartphones, surfplattor och så kallade wearables har ökat beror den dramatiska ökningen av anslutna enheter på att tidigare "dumma" enheter blir "smarta". Från glödlampor till industrimaskiner och vattenkokare till robotar - antalet enheter som är anslutna till internet och kan kommunicera med andra anslutna system är häpnadsväckande.

Med smarta enheter och ett större beroende av automatiserade system finns det ett antal överväganden för enhetsdesigners och -tillverkare. Till exempel är smarta enheter i huvudsak system som alltid är på - de samlar in data och kommunicerar ständigt. Detta kräver utveckling av strömsnåla system i syfte att minska driftskostnaderna för smarta ekosystem. När traditionellt "dumma" objekt ersätts med "smarta" motsvarigheter finns det dessutom potentiella problem med säkerheten. Därför är den explosiva ökningen av enheter inte bara en utmaning när det gäller att lägga till volym, komplexitet och trafik till det anslutna industriella ekosystemet. Varje ny enhet är en potentiell säkerhetsrisk.

Inmatning till utmatning - sak till sak

En av de viktigaste funktionerna som gör det möjligt för IIoT att fungera som ett internet är maskin-till-maskin-kommunikation (M2M). Enkelt uttryckt är detta processen där objekt kommunicerar med varandra via en Internet-anslutning. M2M-kommunikation förlitar sig först och främst på sensorer i själva enheten samt de nätverk som kopplar samman enheterna. I en miljö där ett Internet of Things har rullats ut och har en avgörande inverkan på dag-till-dag verksamheten måste dessa nätverk vara mycket robusta, flexibla och intelligenta. Dessutom kommer antalet enheter som läggs till i IoT-näten och datamängderna som de skapar bara att öka vilket gör att nätverken måste vara framtidssäkrade och anpassningsbara.

Säkerhet på enhetsnivå är ett område som behöver åtgärdas men datasäkerhet är en stor utmaning som inte kommer att försvinna inom överskådlig framtid. Nätverkssäkerhet när det gäller skydd av data och personuppgifter är en stor tvistefråga inom IIoT-konversationen. Till exempel är en av fördelarna med IoT för sjukvården dess förmåga att i realtid samla in medicinska data från enheter, som smarta kroppsburna enheter (wearables) för att närmare övervaka patienternas hälsa - särskilt de med pågående sjukdomar som diabetes som kräver regelbunden utvärdering och behandling. Men detta medicinska data är extremt känslig av ett antal skäl, inte minst det faktum att det är någons personuppgifter, men dataposter har dessutom ett högt finansiell värde. Därför måste säkerheten vara på en nivå där yttre hot inte kan komma åt och stjäla dataposter inom ett industriellt nätverk, vilket är en stor utmaning.

Vad kommer ut ur IIoT

I slutändan måste det som kommer ut ur IIoT vara att företagen kan öka sin vinst genom att erbjuda sina kunder en bättre service och öka deras lojalitet, gör leveranskedjan mer effektiv eller att kunna utveckla nya produkter snabbare än konkurrenterna. De miljarder enheter och högpresterande nätverk som utgör IIoT kommer att tillåta ökad automatisering, förbättrad kommunikation och produktivitet. Men nyckeln till att härleda det strategiska värdet från IIoT som kommer att revolutionera branscher, vända upp och ner på affärsmodeller och göra fjärde industriella revolutionen till verklighet är data. I IIoT-miljön kommer data från miljarder enheter att samlas in i realtid, transporteras över nätverk till IT och lagringssystem.

Att hantera dessa data är en enormt stor utmaning då merparten av det kommer att vara varken värdefull eller insiktsfull. Det kommer krävas komplexa analyser och algoritmer för att avgöra om specifika datamängder är värda att lagra eller om de ska kasseras. Vidare måste frågor ställas på de uppgifterna för att kontextualisera den mot andra datamängder. Vi måste också förstå vilka data som ska prioriteras eller behandlas med yttersta försiktighet när det gäller integritet och säkerhet, baserat på dess betydelse och känslighet. De företag som har möjlighet att utnyttja kraften i IoT-data kommer att kunna arbeta på ett sätt som är mer kundnyfiken och som tar hjälp av data för att informera försäljning, marknadsföring, kommunikation och strategi.

Datahantering och analys är i själva hjärtat av IIoT som företag behöver för att samla information från de data som produceras av enheter i syfte att ta informerade operativa och strategiska beslut. NetApps Data Fabric-teknik gör det möjligt att med större smidighet flytta floden av data, som samlats in från IoT-enheter, mellan olika lagringsmiljöer. Detta hjälper beslutsfattare att skapa insikt och värde från flera datamängder genom att lagra, hantera, organisera och analysera data mer effektivt för att maximera potentialen hos IIoT.

Data är en av de mest värdefulla tillgångar företag har till sitt förfogande. Med data som samlas in i realtid på en sådan stor skala kommer värdet av data att öka exponentiellt i takt med att IIoT-utbyggnaden börjar ta form.