Skip to main content

Hybridmolnet driver detaljhandelns digitala transformation

Blogginlägg   •   Feb 24, 2017 15:59 CET

Molnbaserade digitala tekniker håller på att förändra detaljhandelsbranschen i syfte att ge kunderna mer personliga tjänster och en sömlös varumärkesupplevelse, både på nätet och i butikerna.

Butikskedjorna står inför nya stora utmaningar på grund av den digitala omvandling och konvergensen av sociala nätverk, mobil och molnet. Kunderna vill ha samma erfarenheter både i butik och på nätet oavsett tidpunkt. Konsumenterna förväntar sig enhetlighet mellan kanaler och kontaktpunkter, oavsett när, var och hur de interagerar med återförsäljaren. De vill också få personliga erbjudanden baserade på deras köpbeteende (vilket dataanalys visar) och förväntar sig en sömlös varumärkesupplevelse både online och offline. Ofta kan återförsäljare, som ännu inte infört tekniker som levererar den här typen av kundanpassade kundupplevelser, förlora tidigare trogna kunder.

Detaljhandelsorganisationer över hela världen upplever enorma ökningar i efterfrågan inför julen och försäljningssäsongen i perioden mellan november och januari. Dessa försäljningstider stöds av marknadsföringsinitiativ i butik eller digitalt. Under denna period måste deras webbplatser vara tillgängliga och alltid vara snabbt åtkomliga för att garantera en tillfredsställande shoppingupplevelse.

Från ett IT-perspektiv betyder det att återförsäljarnas IT-system måste kunna kombinera front-end- och back-end-infrastruktur som behöver hantera enorma mängder data för offentlig konsumtion (online-kataloger, lager, kampanjdata). Men även känsliga uppgifter som kreditkortsnummer, kontaktinformation, och fraktförfrågningar. Allt detta kräver stora lagringsresurser - och utan en kostnadseffektivt och integrerat hybridmolnalternativ för lagring kan dessa behov snabbt bli ohållbara.

Inom detaljhandelsföretag har IT-budgetar krympt samtidigt som de utmaningar det står inför har förblivit densamma och IT-cheferna måste nu lösa de nya utmaningarna med minimala kostnader. Därför har outsourcing av en befintlig IT-infrastruktur eller att köpa in den som en molnbaserad tjänst blivit allt mer populärt.

Moln förändrar det traditionella sättet att göra affärer på - ny teknik ger inte bara en effektivare datahantering utan bidrar också till att utveckla en innovativ IT-infrastruktur. Det har en direkt inverkan på ett företags framgångar. Återförsäljare fokuserar aktivt på molnet som ett sätt att optimera investeringar och snabbt svara på verksamhetens krav och behov.

Hybridmoln i synnerhet gör det möjligt för återförsäljare att hantera dessa höga krav samt ge bättre samstämmighet och personlig anpassning för att möta de nya konsumenternas förväntningar. Hybridmoln erbjuder unika funktioner för återförsäljare att hjälpa dem lastbalansera sin information på samma sätt som de skulle hantera sin personal under hektiska säsonger. För återförsäljare av alla slag kommer förmågan att skala - och att ha en infrastruktur som är resistent mot avbrott under hög trafik - alltid att vara en av de viktigaste faktorerna för framgång.

Skalbarhet omfattar både den tekniska kapaciteten att hantera toppar i efterfrågan från kunder i de fysiska butikerna samt för att möta efterfrågan online.

Under större delen av året kan en återförsäljare bedriva sin verksamhet med den lokala IT-infrastrukturen för att under den verksamhetskritiska tiden på året dra nytta av kapaciteten i hybridmolnet. Tack vare NetApps lösningar använder återförsäljare nu publika molnleverantörer för att leverera datorkraft, lagringskapacitet, nya tillämpningar för dataanalys, molnbackup och återställning. Denna flexibilitet erhålls utan nya investeringar eller långa lokala implementeringsprocesser.

Men, att skala resurser i molnet med en knapptryckning blir en helt annan problematik när data är en del av ekvationen. Data har en massa vilket gör det svårt att flytta. Det har även ett kontinuerligt värde vilket innebär att det måste hanteras på rätt sätt under hela dess livstid, vilket i många fall kan handla om år. Därför blir konsekvent datahantering av yttersta vikt. NetApp Data Fabric ger kunden möjlighet att kontrollera sina data där de "bor" och flytta den dit där den behövs mest vid varje given tidpunkt. Data Fabric innebär också att de organisationer som väljer att nyttja det inte blir inlåsta. Det fastställer ett logiskt skikt genom vilket kunder kan hantera sina data över olika platser, oavsett om privata moln, en hyperscaler, en lokal molnleverantör eller co-locator är den bästa lösningen för ett givet krav.

IT-team i företag av alla storlekar, inklusive återförsäljare, är på jakt efter ny teknik för att komplettera sina befintliga IT-investeringar. Deras mål: att påskynda kritiska applikationer, synliggöra data, effektivisera dataskydd och öka den operativa flexibiliteten. Samtidigt som budgetar fortsätter att krympa.

Data Fabric-lösningar från NetApp har utformats för att bemöta dessa IT-utmaningar genom att leverera fördelarna med Data Fabric. Oavsett om det handlar om något IT rullar ut eller en molntjänst, eller båda samtidigt, kombinerar NetApps hybridmolnlösningar för Data Fabric klassledande teknik och partnerskap över en mängd olika scenarion.