Skip to main content

Smarta städer och behovet av effektiv datahantering

Blogginlägg   •   Feb 17, 2017 10:11 CET

Teknik har inte bara påverkat individer, företag och myndigheter utan har även påverkat hur dessa ingår i ett större ramverk. En anledning till den betydande utvecklingen inom teknik, kommunikation och beslutsfattande är ett ökat utbyte, och beroende av, data.

Detta har lett till utvecklingen av många saker, inklusive den övergripande infrastrukturen i städer över hela världen. Dessa moderna städer integrerar flera ICT- och IoT-lösningar på ett säkert sätt för att hantera lokala organisationer, transporter och mycket mer. De kallas smarta städer och är utformade för att förbättra livskvaliteten för invånarna genom att använda informatik och teknik i syfte att förbättra effektiviteten för tjänster.

Frost & Sullivan förutspår att det år 2025 kommer att finnas fler än 26 smarta städer runt om i världen. Hälften av dessa kommer att finnas i Europa och Nordamerika. I och med att smarta städer är på väg att bli ett globalt fenomen är det viktigt att förstå hur de fungerar. Grundidén är att nyttja IoT-teknik och bygga in hård- och mjukvara som samlar in data i den offentliga infrastrukturen för att tillgodose invånarnas behov.

Smarta städer skapar helt enkelt ett ekosystem som för samman alla aktörer med målet att främja ekonomisk utveckling, hållbarhet och miljöarbete. Enligt IDC måste fyra pelare; big data, mobil teknik, molnet och social affärsverksamhet, finnas på plats för att smarta städer ska fungera på ett effektivt sätt.

Så vad är egentligen det som får dagens smarta städer att ticka? Det är data. En infrastruktur med inbyggd intelligens och realtidsövervakning av stora datavolymer som kan hjälpa till att skapa insikter för att hantera ineffektivitet och förbättra processer. Dessa städer har potential att minska utsläpp, erbjuda bättre sjukvård och mer effektiva transporttjänster baserat på tolkning och analys av relevant data.

Enligt forskning av Deloitte har 80 procent av världens totala data skapats enbart de senaste två åren. Detta visar att vi har en enorm mängd data som bara växer för varje dag som går. Det är därför rollen datahantering har blir allt viktigare för både myndigheter och organisationer.

För att hantera den växande datamängden implementeras tekniska lösningar som molnet och datavirtualisering brett. Idag leder molnlösningar stort när det gäller implementering av ny teknik. Enligt Gartner växte den globala marknaden för publika moln med 17 procent under 2016 och kommer att öka ytterligare under de kommande åren.

Om städer ska kunna bli smarta är det viktigt att data kan flyttas och delas fritt där det behövs. Ett Data Fabric möjliggör säker lagring och hantering av data från anslutna enheter tvärs över både intern och extern datalagring. Detta är grunden för ett holistiskt sätt att samla in, transportera, lagra, analysera och arkivera data i enlighet med kraven för ett typisk IoT-projekt där målet är att skapa användbara insikter.

Vi har starka partnerskap med ledande teknikföretag runt om i världen, inklusive ledande molntjänsteleverantörer, globala systemintegratörer och hyperscalers såsom Amazon Web Services, IBM Softlayer och Microsoft Azure. Detta gör det möjligt för oss att skapa lösningar som är skräddarsydda för specifika smarta stadsinitiativ. Vårt globala ekosystem av partners hjälper administratörer för smarta städer att bygga IoT-plattformar genom att ge möjlighet att hantera data som lagras lokalt, nära molnet, eller i molnet.

Molnets mångsidighet, skalbarhet, elasticitet och tillförlitlighet gör det möjligt för statliga myndigheter att minska kostnader och samtidigt förbättra både effektivitet och analyskapacitet. De kan öka eller minska den datorkraft som behövs för olika projekt genom att till exempel välja en publik molnlösning. För känsliga arbetslaster där datasäkerhet är har grundläggande betydelse kan molntjänster skräddarsys för att säkerställa maximal säkerhet och integritet. Privat lagring i publika moln kan användas för att tillåta statliga organisationer att dra nytta av elasticiteten och de kostnadsbesparingar publika moln möjliggör. Samtidigt som de kan behålla den prestanda, tillgänglighet och säkerhet som associeras med dedikerade lagringslösningar.

Möjligheterna för smarta städer är oändliga och datahantering är nyckeln till att utvinna värdet från anslutna enheter över dessa nya smarta stadsekosystem.