Skip to main content

Vi måste förbereda oss på jobben som ännu inte finns

Blogginlägg   •   Maj 26, 2016 11:38 CEST

Med teknikutvecklingen förvandlas även arbetsmarknaden i alla branscher. Automatisering av manuella arbetsuppgifter är den mest uppenbara förändringen. Men även big data, blockchains och crowdfunding kan bli avgörande för både etablerade och nya aktörer att kringgå befintlig infrastruktur samt att ersätta jobb. Startup-företag och nya aktörer ser ut att bli vinnarna, men stora företag kan också möta utmaningen till följd dessa tekniska innovationer. De kan möta dem med olika strategier: antingen genom att själva agera som en startup, samarbeta med startups och använda deras kompetens eller genom att utveckla egna verktyg som de sedan kan integrera i sina affärsmodeller. Vilka konsekvenser kommer dessa förändringar att ha på arbetsmarknaden? Vilka jobb och vilken kompetens kommer bli föråldrad och vilka kommer att bli mer eftertraktade och därför högre värderade? Kommer dessa förändringar att påverka ända upp i styrelsen?

Ny teknik öppnar nya dörrar: nykomlingar kan nu konkurrera med de stora aktörerna

Big data leder oss till en tid av stora omstruktureringar där robotar tar över mänskliga jobb. Datoriseringen av processer kommer att göra varje arbetsenhet mer produktiv. I denna omvälvande process kommer vissa jobb att försvinna medan andra ny kommer att skapas: World Economic Forum uppskattar att "nuvarande trender kan leda till en nettosysselsättningseffekt med fler än 5,1 miljoner förlorade arbetstillfällen till följd av arbetsmarknadsförändringar under perioden 2015-2020". Det beräknas att 2 miljoner arbetstillfällen kommer att skapas inom datavetenskap, matematik, teknik och närliggande områden.

Crowdfunding och blockchains kommer också att förändra marknaden. I huvudsak är en blockchain en liggare över datablock som sägs vara omutlig och kan lagra i princip vad som helst. De möjliggör säkert och krypterat utbyte av data eller pengar helt utan central styrning. På samma sätt gör crowdfunding det möjligt att finansiera nya projekt utan banker eller andra etablerade institutioner. I kombination skapar de två teknikerna nya möjligheter för nya företag som inte backas upp av stora aktörer. För övrigt kommer stora företag behöva att granska sina mindre konkurrenter närmare och samarbeta tätt med dem.

Ta startup-företaget Colony som ett exempel. De samlar experter från hela världen runt specifika projekt där ersättningen är anpassad efter deras bidrag till projektet. HR-företag utesluts helt från processen. I slutändan kan e-handels- och sociala nätverksprogram baserade på tekniken följa efter och passera eBay eller andra Internet-jättar, med jämförbara eller ännu högre säkerhetsstandarder.

Detta är inte bara framtiden: bitcoin-företaget Coin Based finns i över trettio länder och har växlat tre miljarder dollar i bitcoins. Crowdfunding har en stor inverkan på marknaden: det har redan injicerat 65 miljarder dollar i ekonomin och skapade 270 000 jobb. Hur kan andra företag möta utmaningen?

Hur kan redan befintliga företag anpassa sina affärsmodeller till övergången?

Det första sättet stora företag kan möta utmaningen som startups innebär är att samarbeta med dem. Olika samarbetsprogram kommer att ge olika fördelar, bland annat: en föryngring av företagskulturen, innovation inom stora varumärken som annars kan vara alltför byråkratiska, att lösa affärsproblem och expandera till nya marknader. För att dra nytta av fördelarna kan medelstora och stora företag erbjuda verktyg eller samverkande arbetsplatser till startups, inrätta inkubatorprogram eller utveckla produkter tillsammans med dem. Dessa ekosystem, baserat på öppen innovation, kortar ned projektleveranstid samt förbättrar prestanda och ekonomiska fördelar. Företag från Cisco och GE till Coca-Cola och Shell har redan utvecklat sådana så kallade värdepooler med stor effektivitet.

En annan strategi är att utnyttja källan till ekonomisk förändring och att omfamna den nya omvälvande tekniken. NASDAQ-noterade bolag har investerat 30 miljoner dollar i Chain, ett företag som vill sprida användningen av blockchains till alla typer av transaktioner. Telekomoperatören Orange tror att de kommer att underlätta dataöverföring mellan operatörer och därmed förbättra slutanvändarens upplevelse. Intel, IBM, JPMorgan och Barclays tillhör företagen som investerar i denna teknik.

Den andra aspekten av denna strategi är att investera i Big Data. Mitt i en kris som resultat av Ubers ankomst i Frankrike skapade den franska regeringen ett program som gör det möjligt för användare att enkelt hitta en taxi. Denna tillämpning, som är en Big Data-baserad plattform, gör processen snabbare men ändrar inte affärsmodellen för taxi. Praktiskt taget alla sektorer kan dra nytta av Big Data. Olje- och gasindustrin kan till exempel övervaka sin produktion och leveranser samt åtgärda ett eventuellt läckage rekordsnabbt. Bankerna kan godkänna lån på några sekunder genom att dra nytta av marknadsdata i realtid. Hälso- och sjukvårdspersonal kan få tillgång till mer data om sina patienter, och jämföra dem med andra liknande profiler för att avgöra den bästa behandlingen. Företag måste nu välja mellan att ändra med hjälp av ny teknik och att försvinna.

Vissa jobb kommer att försvinna, andra kommer att uppstå: lagen om kreativ förstörelse

Den ökande användningen av Big Data och blockchains kommer bokstavligen att tvinga företagen att förnya sig och att anpassa sina affärsmodeller för till nya behov och de nya verktyg de har till sitt förfogande. I processen kommer vissa arbeten att bli irrelevanta.

Låt oss ta ett exempel. Honduras regering kommer att använda en blockchain-baserad programvara, som utvecklats av Factom, för att bygga ett register över landägare - vilket gör processerna säkrare, snabbare och mindre påverkade av korruption. Genom att göra på det viset kommer notarier och andra offentliga tjänstemän att ersättas med... IT-personal. Inom banksektorn blåser förändringens vindar: NASDAQ-operatörer testar redan användningen av blockchains på sina privata marknader. I slutändan kommer mäklare inte längre behövas. Den 21 år gamla ryska-kanadensiska grundaren av Ethereum blockchain har en ännu radikalare synvinkel: han tror att de förlorade arbetstillfällena främst kommer att beröra "människor som tjänar för mycket pengar i förhållande till vad de gör"!

Med det sagt uppskattar World Economic Forum att data analytiker kommer att bli "mycket viktiga för deras bransch fram till år 2020". Prognosen bygger på svar från alla branscher. Med andra ord kommer denna förändring ses inom alla ekonomiska sektorer, inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Ökningen av ren datamassa kommer att resultera i att företag kommer att behöva veta var deras data finns(särskilt i ett hybridmoln), säkra dem och se till att de alltid är tillgängliga. Datahanteringsfunktioner kommer att bli allt viktigare för mycket i hur vi gör affärer. I slutändan kommer datacheferna att ta en rättmätig plats i ledningsgruppen.

Enligt en 2016 studie av Deloitte om Data Analytics förstår 60 procent av företagen de fördelar som de kan få genom att utnyttja Big Data. 43 procent anser att dataanalyser bör utföras av en särskild enhet som rapporterar direkt till vd. 70 procent anser också att det är viktigt att konsolidera intern data och data som genereras via sociala medier. Data från anslutbarhet leder till ökad kundkännedom som i sin tur kan utnyttjas till att utveckla nya tjänster, ge möjlighet att införa skräddarsydda lojalitetsprogram och att värva nya partners. Bortom kundkännedom hjälper data dessutom till att optimera produkter och hantering av lösningar. Dataanalytiker kommer inte längre bara hantera aktiviteter utan kommer också att ge information som kommer att ge oöverträffad värde. Två nya roller kommer att dyka upp: Chief Data Officer (CDO), som ansvarar för den övergripande strategin, och Data Scientist, som skapar intelligens och värde från data, vilket hjälper till att överbrygga gapet med andra roller inom företaget. Enligt Glassdoor är Data Scientist "bästa jobbet" 2016 vilket innebär fler lediga jobb, bättre löner och karriärmöjligheter. Detta bekräftas i Deloittes undersökning, som visar att över 70 procent av företagen anser att det är viktigt att stärka rollen som både dataforskare och CDO även om deras verksamhet inte är helt kartlagda och standardiserade ännu. Detta öppnar fascinerande möjligheter från ett övergripande ledningsperspektiv.