Skip to main content

Virtualiserad lagring och nästa generations datacenter – hur tekniken förändrar ditt arbete

Blogginlägg   •   Dec 07, 2015 10:23 CET

Niels Bohr, Nobelpristagare i Fysik, har tillskrivits citatet ”Att göra förutsägelser är mycket svårt, särskilt om framtiden.”. Flera decennier senare blir sanningen i det uttalandet allt tydligare. I vår snabbt föränderliga värld blir förutsägelser allt svårare att göra. En sak är i alla fall säker, vi är mitt i en IT-revolution som drivs av flera innovativa och omvälvande tekniker. Enligt en undersökning bland CIO:er utförd av Gartner är dessa mobil teknik (70%), big data/analytics (55%), sociala medier (54%) och molnet (51%).

Som ett resultat av denna samverkan av krafter har mängden data som skapas ökat exponentiellt. Kravet på företag att utnyttja värdet av sitt data har ökat snabbt. Detta har i sin tur förstärkt CIO:ers roll på ett dramatiskt sätt. De förväntas nu flytta sitt blickfång, från att enbart fokusera på tekniken, till att välja rätt kombination av IT-lösningar som stärker företagets konkurrenskraft. Att arbeta med IT handlar inte längre bara om att underhålla infrastrukturen. Det har utvecklats till att behöva hantera en rad IT-tjänster, hitta och välja de tjänster som kommer att leverera den bästa avkastningen och ger mest nytta för verksamheten. Här kan tjänsteleverantörer och återförsäljare addera verkligt värde till sina kunder.

Nästa generations lagring

IT-funktionen är under enorm press att dra nytta av de senaste tekniska framstegen. Här har virtualiserad lagring utvecklats till en populär metod för att tillhandahålla en IT-miljö för företag av alla storlekar: det kan effektivisera kostnad, tid och IT-miljöns fysiska infrastruktur. I takt med att affärskraven har ökat, så har även kraven på lokal fysisk infrastruktur ökat. Detta gör att kostnaderna skenar, vilket i sin tur har en negativ effekt på de i övrigt positiva effekterna av att implementera virtualiserad lagring.

Virtualiserad lagring kombinerar element av lokal lagring, offentliga moln, privata moln och hybridmolninfrastruktur. Genom att utnyttja, förvalta och konsolidera alla dessa tekniska alternativ till en enda sammankopplad infrastrukturlösning, kan CIO och IT-avdelningen balansera kostnader, möjligheter och risker. Detta gör det möjligt för företag att anpassa sig till förändrade krav och upprätthålla konkurrensfördelar.

Lagringsvirtualisering har till avsikt att förena SAN och NAS till en enda hybridmatris för att ge företagen en skalbar lagringsinfrastruktur. Detta behöver bygga på flash för att klara en konsekvent hög prestandanivå och ha förmågan att frigöra data så att det enkelt kan flyttas runt i hela IT-infrastrukturen. På det viset driver den flexibilitet och användarvänlighet. När man rullar ut delad lagring, bör man också ta hänsyn till nuvarande och framtida införande av moln: Alla implementation bör vara molnförberett - om den inte redan är det.

Men det finns ett antal överväganden som en CIO måste vara medveten om när han eller hon inför en virtualiserad lagringsinfrastruktur. Tjänsteleverantörer kan hjälpa sina kunder att navigera runt fallgroparna:

Leverantörsinlåsning - Genom att välja endast en leverantör kan kostnaderna rusa iväg och införandet av IT kanske inte blir optimalt för företagets behov. Infrastrukturen måste införliva virtualiseringsmjukvara som kan hantera lagringsplattformar från flera olika tredjepartsleverantörer för att förhindra inlåsning, skydda befintliga investeringar och främja användarvänlighet.

Enkel datahantering - Detta är lika viktigt som att infrastrukturen enkelt kan transportera data. Klustrad lagring av data som delas kan användas för icke-störande verksamhet genom att skapa ett Data Fabric. Detta innebär att datakluster kan flyttas runt för att maximera upptid vid planerade underhållsarbeten.

Kostnadseffektivitet – Genom att införa en virtualiserad lagringsinfrastrukturlösning blir det möjligt för företag att säkerställa att alla implementeringar är skräddarsydda för de egna behoven vilket ger bästa ROI.

Multi-tenancy för kontroll. En virtualiserad infrastruktur gör det möjligt för IT-avdelningen att drifta, hantera och säkra många arbetsbelastningar med olika resursanvändning och underhållsbehov men som delar samma lagringsinfrastruktur. Även om det kan vara svårt att uppnå så ger delad Multi-tenancy dig bättre kontroll samtidigt som likvärdigheten garanteras mellan konkurrerande arbetsbelastningar.

Verklig kostnad kontra verkligt värde

Den initiala investeringen som krävs för att virtualisera lagringen är ett problem för många företag. Men denna kostnad måste jämföras med de många fördelar implementeringen av en lösning som utnyttjar all ny teknik kan erbjuda. Genom att säkerställa att de viktigaste frågorna om flexibel datahantering och inlåsning hanteras uppväger fördelarna med implementeringen snabbt den initiala investeringen.

Med virtualiserad lagring får företag en IT-infrastruktur som är mer lyhörd mot organisationen. Det ger dem möjlighet att göra snabba och mer välgrundade beslut om sin verksamhet. Tekniker som virtualisering och privata eller publika moln ger högre flexibilitet och effektivitet för att leverera det fulla värdet av nästa generations datacenter med en delad virtuell infrastruktur i grunden. Att införa klustrad lagring ger företag en optimal lagringsmiljö som ökar smidighet, skalbarhet, effektivitet, prestanda och upptid. Niels Bohr hade rätt men tjänsteleverantörerna bör inte vara tveksamma till att vända de möjligheter framtiden innebär till intäktsgenererande möjligheter.