Skip to main content

Steven Wilson på Europol: "Det har skett en avsevärd förbättring"

Nyhet   •   Apr 16, 2018 15:18 CEST

I en intervju från NetClean-rapporten 2017 berättar Steven Wilson, Head of European Cybercrime Centre på Europol, om de förbättringar som har skett i både det europeiska och globala engagemanget mot sexuella övergrepp mot barn.

— Sexuell exploatering av barn är ett problem som måste lösas på global nivå. Om vi försöker hantera det på nationell nivå kommer vi bara att delvis nå framgång. Europols paneuropeiska ställning ger oss möjlighet till en större överblick än vad ett mer begränsat nationellt perspektiv tillåter. Vi kan göra strategiska bedömningar av hotet, hur det hanteras och vilka åtgärdsbehov som finns i Europa. Vi samarbetar också med internationella partners som INTERPOL och federala myndigheter i USA för att samordna vårt arbete över hela världen.

Paneuropeiska resurser

— Utbildning är ett av de områden som Europol fokuserar på, och där man arbetar för att utveckla resurser som kan användas över hela Europa. Ett exempel är kampanjen ”Say no” som riktar sig mot det växande problemet med utpressning, där enskilda vuxna eller grupper inom den organiserade brottsligheten tvingar barn att skicka bilder. Dessa bilder används sedan för att utpressa barnet till att skicka pengar och/eller fler bilder. Vi har tagit fram en film och ett utbildningsmaterial för att ge lärare, föräldrar och barn en förståelse för problemet och hur man ska agera om man blir utsatt. Materialet har distribuerats till alla länder inom EU.

Två stora utmaningar

— De två stora utmaningar som jag ser framöver är kryptering och den ökande mängden data. Ökad användning av kryptering gör det svårare för polisen att återskapa och säkra bevis. Det andra problemet är att det cirkulerar en ökande mängd sexuellt övergreppsmaterial på barn och självproducerat material (som nämns i stycket ovan). Det är en stor utmaning att hantera och utreda den växande mängden data.

Mer fokus på darknet

— I framtiden tror jag att vi kommer att se en ökad användning av darknet och marknadsplatser på darknet. Förövarna blir alltmer tekniskt sofistikerade och vidtar åtgärder för att undvika rättsväsendet. Därför arbetar vi för att bygga upp resurser som fokuserar på utredningar av darknet inom flera olika brottstyper, däribland sexuella övergrepp mot barn. Det finns också ett behov av mer och bättre utbildning av poliser, för att se till att de är rustade för de utmaningar som vi står inför. Genom ytterligare samarbete med industrin kommer vi hitta nya möjligheter att använda teknik, maskininlärning och artificiell intelligens för att bekämpa den här typen av brott.

Avsevärda förbättringar

— Jag underskattar inte de utmaningar som ligger framför oss. Men under de senaste två åren har det skett avsevärda förbättringar i både det europeiska och globala engagemanget mot sexuell exploatering av barn, och jag tror att samhällets hantering av problemet kommer att fortsätta förbättras.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy