Skip to main content

Samarbete mellan INTERPOL och NetClean

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 08:53 CEST

NetClean, som erbjuder tekniska lösningar för att stoppa spridningen av barnpornografiskt material har enligt ett nyligen ingått avtal fått tillgång till INTERPOL:s lista med webbadresser innehållande den här typen av material. Listan kommer nu att användas i NetClean WhiteBox, en lösning som vänder sig till Internetleverantörer och blockerar webbadresser med barnpornografiskt material.

För att säkerställa att listan med relevanta webbadresser hålls aktuell ska uppdatering och utökning skötas av INTERPOL:s enhet för trafficking och sexuell exploatering av barn, tillsammans med organisationens regionala kontor och internationella polismyndigheter. Detta ska ske enligt kriterier framtagna i samarbete med CIRCAMP- the COSPOL*.

- INTERPOL samarbetar med den privata sektorn för att ännu bättre skydda barn mot sexuell exploatering på Internet. Användandet av INTERPOL:s lista i NetClean WhiteBox är en del i INTERPOL:s förebyggande arbete mot spridningen av sexuella övergreppsbilder på barn. INTERPOL:s lista blir därigenom tillgänglig i olika delar av världen, platser där det både behövs samt skulle vara svårt att nå fram utan stöd av NetClean, säger Bjørn-Erik Ludvigsen Criminal Intelligence Officer, Trafficking in Human Beings Sub-Directorate, O.I.P.C. – INTERPOL

NetClean har alltid haft ett nära samarbete med polismyndigheter världen över för att säkerställa att NetCleans lösningar håller en hög nivå.  Produkterna identifierar och stoppar endast de bilder och filmer som polisen redan klassificerat som barnpornografiska.

- Vi är mycket tacksamma över samarbetet med INTERPOL, som självklart har stor betydelse för NetClean som bolag. Specifikt för NetClean WhiteBox innebär användningen av adresslistan att lösningen nu blir ännu tillförlitligare. Många Internetleverantörer över hela världen använder redan idag WhiteBox för att stoppa spridningen av barnpornografiskt material. Vi hoppas att ännu fler nu kommer välja att göra en insats, säger Christian Sjöberg, NetClean’s VD.

* COSPOL- CIRCAMP (Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police - Internet Related Child Abusive Material Project). COSPOL har initierats av PCTF (ett forum för de högsta polischeferna inom EU som har till uppgift att initiera och koordinera medlemsstaternas bekämpning av grov organiserad brottslighet) och är tänkt att fungera som ett multilateralt instrument för rättskontrollerande operativa myndigheter inom EU. CIRCAMP är ett av projekten i COSPOL.

För mer information, kontakta

Christian Sjöberg, CEO
Telefon: +46 703-37 02 03
Christian.sjoberg@netclean.com

Fredrik Frejme, tf Marknadschef
Telefon: +46 705-29 49 38
fredrik.frejme@netclean.com

Kort om NetClean
NetClean är världsledande på tekniska lösningar som stoppar spridningen av barnpornografiskt material. Produkterna utvecklas i samarbete med polismyndigheter och miljontals användare förlitar sig på NetCleans proaktiva lösningar. Bland NetCleans kunder återfinns allt från små till multinationella bolag samt myndigheter, internetleverantörer och polisväsendet. För mer information: www.netclean.com

Kort om NetClean WhiteBox 
NetClean WhiteBox är en routerbaserad lösning för att blockera åtkomst till webbadresser med barnpornografiskt material i högpresterande ryggradsnät hos en Internetleverantör. Detta sker utan inverkan på den vanliga trafiken. NetClean WhiteBox är mycket flexibel och lätt att installera och underhålla. För mer information: www.netclean.com

Kort om INTERPOL
Den mellanstatliga kriminalpolisorganisationen Interpol omfattar 188 länder och är världens största internationella polisorganisation. Interpols verksamhet innebär att medlemsländerna samarbetar inom det kriminalpolisiära området, i huvudsak med brott som faller under allmän strafflag. Samarbetet sker inom ramen för respektive medlemslands nationella lagstiftning. Interpols högkvarter är beläget i Lyon, Frankrike, och i varje medlemsland finns en nationell byrå som är den utpekade kontaktpunkten med generalsekretariatet, de regionala kontoren och medlemsländerna. Besök Interpols hemsida för mer och detaljerad information: www.interpol.int.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera