Skip to main content

Stort intresse för NetClean på INTERPOL:s specialistmöte i Lyon

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:33 CEST

Under förra veckan var NetClean på plats på INTERPOL:s högkvarter i Lyon för att delta i ett specialistmöte med fokus på brott mot barn, bland annat barnpornografi. Inbjudna till det fyra dagar långa mötet var operativa specialister och utredare från hela världen, samt ett fåtal företag. Deltagarna visade ett mycket stort intresse för NetClean Analyze, en mjukvara framtagen för polismyndigheter som utreder barnpornografiskt material.

Det var 28:e gången INTERPOL:s experter inom området träffades sedan resolutionen* antogs i Dakar 1992 och specialistgruppen sammanställdes. Syftet med mötet i Lyon var att förbättra samarbetet mellan enheterna, samt att utbyta kunskap och erfarenheter.

- Vi är tacksamma för allt det hårda arbete polismyndigheter världen över lägger på att stoppa barnpornografin. Genom deras gemensamma insatser kan mer barnpornografi identifieras och stoppas och de utsatta barnen räddas från fortsatta övergrepp. NetClean är stolta över att kunna bidra till att göra polisens utredningsarbete enklare och effektivare, säger Christian Sjöberg, NetClean’s VD.

NetClean Analyze är framtagen i samarbete med polismyndigheter över hela världen. Mjukvaran höjer kvalitén och minimerar arbetsinsatsen i utredningar av barnpornografiskt material. Detta genom att möjliggöra effektiv kategorisering och identifiering av barnpornografiska bilder och filmer. NetClean Analyze skapar även en god grund för åklagaren.

- En av NetClean Analyzes främsta styrkor är att den rakt igenom är anpassad för slutanvändarna och deras arbetsflöde. Att få så mycket positiv respons direkt från poliserna som använder produkten var fantastiskt. Det är förstås också mycket viktigt för oss att få veta att de tycker produkten håller hög teknisk nivå och att den är användarvänlig, säger Johann Hofmann, produktchef för NetClean Analyze.

NetClean Analyze används idag av 25 polismyndigheter i 15 olika länder.

- Mötet i Lyon gav oss utomordentliga tillfällen att träffa potentiella användare från världens alla hörn. Vi har som målsättning att det ska vara självklart för polismyndigheterna att välja NetClean Analyze som utredningsverktyg för att lösa fall med barnpornografiskt material. Det är helt klart ett nåbart mål, avslutar Christian Sjöberg.

*AGN/61/RES/10 om brott mot minderåriga
Bilden visar från vänster: Christian Sjöberg, VD NetClean och Johann Hofmann, Produktchef NetClean Analyze

För mer information, kontakta

Christian Sjöberg, CEO                                           Fredrik Frejme, tf Marknadschef

Telefon: +46 703-37 02 03                                    Telefon: +46 705-29 49 38

Christian.sjoberg@netclean.com                            fredrik.frejme@netclean.com

Kort om NetClean
NetClean är världsledande på tekniska lösningar som stoppar spridningen av barnpornografiskt material. Produkterna utvecklas i samarbete med polismyndigheter och miljontals användare förlitar sig på NetCleans proaktiva lösningar. Bland NetCleans kunder återfinns allt från små till multinationella bolag samt myndigheter, internetleverantörer och polisväsendet. För mer information: www.netclean.com

Kort om INTERPOL
Den mellanstatliga kriminalpolisorganisationen Interpol omfattar 187 länder och är världens största internationella polisorganisation. Interpols verksamhet innebär att medlemsländerna samarbetar inom det kriminalpolisiära området, i huvudsak med brott som faller under allmän strafflag. Samarbetet sker inom ramen för respektive medlemslands nationella lagstiftning. Interpols högkvarter är beläget i Lyon, Frankrike, och i varje medlemsland finns en nationell byrå som är den utpekade kontaktpunkten med generalsekretariatet, de regionala kontoren och medlemsländerna. Besök Interpols hemsida för mer och detaljerad information: www.interpol.int.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera