Skip to main content

Träning minskar besvären vid artros

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 07:30 CET

Artros orsakar mycket smärta och stelhet. Men besvären kan oftast minska eller helt upphöra med rätt fysisk aktivitet och information. För att öka kunskapen om artros startar Netdoktor och vårdföretaget Joint Academy upplysningskampanjen och patientundersökningen Artros-hjälpen.se.

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, och den blir vanligare med stigande ålder. Totalt beräknas närmare en miljon personer i Sverige ha artros. Sjukdomen är vanlig hos både män och kvinnor, men män får i regel artros tidigare i livet. Vid artros bryts brosket i angripna leder ned, vilket leder till stelhet och smärta. Det är vanligast med artros i knä- eller höftleder, men det är även vanligt i fingrar, rygg och tår.

Trots att artros är en så vanligt förekommande behöver det spridas mer kunskap om sjukdomen och vad man som enskild kan göra för att lindra besvären. Syftet med kampanjen Artros-hjälpen.se är att sprida kunskap, och att via patientundersökningen samla in uppgifter om hur personer med artros upplever sin sjukdom. Detta kan ge hälso- och sjukvården värdefull insikt om hur vården kan förbättras.

– Det kvarstår tyvärr många felaktiga myter kring artros. En sådan är att man ska vila och genom det slippa smärta. Forskningen visar entydigt att med rätt fysisk träning får man bättre rörlighet och mindre smärta. Dessutom mår man allmänt bättre, säger artrosexperten Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Lunds universitet.

Artros ska i första hand behandlas med anpassad träning och utbildning i sjukdomen, och vid behov viktnedgång. För en mindre andel kan operation med protes i knä- eller höftled bli nödvändigt, men de flesta får tillräckligt god effekt av fysisk aktivitet.

Det är viktigt att träningen vid artros sker efter ett individuellt anpassat behandlingsprogram, framtaget i samråd med fysioterapeut och läkare. Leif Dahlberg var en av initiativtagarna till de särskilda artrosskolor, som i dag finns över hela landet. Han är även en av grundarna till vårdföretaget Joint Academy, som arbetar med ett digitalt behandlingsprogram vid artros.

– Det finns ett stort behov av att behandla artros. När vi såg svårigheten att komma med i en artrosskola förstod vi att behandlingen behövde digitaliseras, ett alternativ som visat sig passa för att behandla en kronisk sjukdom på lång sikt, säger Leif Dahlberg.

Fakta om artros

  • Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, den blir vanligare med stigande ålder. Närmare en miljon personer i Sverige beräknas ha artros. Sjukdomen är vanlig hos både män och kvinnor, men män får i regel artros tidigare i livet.
  • Artros innebär att brosk i lederna angrips och bryts ned snabbare än det byggs upp. Detta ger smärtor och stelhet i angripna leder med sämre ledfunktion som följd. Artros kan också påverka ledhinnor, skelett och ligament.
  • De flesta leder i kroppen kan angripas av artros, men det är vanligast i knä, höft, finger, rygg och stortå.
  • Långvarig belastning av leder i arbetet eller andra aktiviteter kan öka risken för artros. Fysisk inaktivitet och övervikt är andra riskfaktorer. Tidigare ledskador i samband med idrott kan orsaka artros. Det finns även en ärftlighet för sjukdomen.
  • Diagnosen är klinisk och ställs genom den beskrivning som patienten ger i kombination med en undersökning av lederna. i sällsynta fall kan en röntgenundersökning behövas för att utesluta andra sjukdomar.
  • Artros behandlas främst genom specifika övningar som syftar till att stimulera brosket och stabilisera leden. Med starkare muskulatur avlastas leden bättre. Vid behov viktkontroll.
  • På de flesta orter finns särskilda artrosskolor som hjälper till att ta fram ett individuellt träningsprogram och där får man träffa en person som levt länge med sjukdomen. Det finns även digitala behandlingsprogram.

Om Artros-hjälpen.se

Med upplysningskampanjen Artros-hjälpen.se vill vi sprida kunskap om artros genom att belysa orsaker och sjukdomsförlopp, symtom, undersökningar och diagnostik, livsstilsåtgärder och läkemedelsbehandling.

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med diagnostiserad artros och personer som tror att de har artros. Även anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade har dock mycket information att hämta här. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra mejl med information till intresserade deltagare.

Artros-hjälpen är en upplysningskampanj från Netdoktor i samarbete med Joint Academy. Upplysningskampanjen genomförs med ekonomiskt stöd från Joint Academy. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av professor Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Lunds Universitet.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:

Besima Aho, Redaktionschef på Netdoktor.se, tel , 070-2931210, e-post: besima.aho@netdoktor.se

Maria Blomqvist, Pressansvarig på Joint Academy, tel: 0703516719, e-post: maria@jointacademy.com

Om Netdoktor

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med över 2 miljoner besök varje månad och 90 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare. Netdoktor är ett varumärke inom Bonnier Healthcare.

Om Joint Academy

Joint Academy är ett vårdföretag som behandlar artros enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Behandlingen grundar sig på gedigen internationell forskning som med hjälp av teknologi sätter enkelhet och resultat i fokus för både patienten och den behandlande fysioterapeuten.

Med ett digitalt program kombineras fysisk aktivitet och utbildning med personlig handledning av en fysioterapeut på ett sätt som gör sjukvården både mer skalbar och mer effektiv.

Joint Academys behandling baseras på flera publicerade vetenskapliga studier och omfattande erfarenhet av specialister inom artros, vilket syns i våra patienters resultat. Vi har redan hjälpt tusentals patienter till en vardag utan smärta och stelhet.

Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2019. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.