Skip to main content

NetOnNets styrelse rekommenderar aktieägarna att överväga Waldirs budpliktsbud

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 11:33 CET

Aktieägarna i NetOnNet har erbjudits att sälja sina aktier till Waldir för 40,50 kronor kontant. Med hänsyn till avsaknad av alternativa bud samt att ägare representerande över 20 % i bolaget beslutat sig för att acceptera budet rekommenderar styrelsen i NetOnNet enhälligt aktieägarna att överväga Waldirs bud. Styrelsen har även beslutat hemställa att Waldir med hänsyn till dessa nya omständigheter ska förlänga acceptfristen, som för närvarande löper ut den 1 mars 2011.

Den 14 januari 2011 offentliggjorde Waldir ett budpliktsbud med ett vederlag om 40,50 kronor kontant för varje aktie. Acceptfristen i budet löper till den 1 mars 2011. Den 18 januari 2011 rekommenderade styrelsen i NetOnNet aktieägarna att inte acceptera Waldirs bud samt aviserade att styrelsen inlett en process för att hitta en lösning som bättre tillgodoser bolagets och ägarnas intressen. Styrelsen har inom ramen för denna process varit i kontakt med flera seriösa aktörer på marknaden. Ingen av dessa aktörer har emellertid varit beredd att under den korta tid som stått till förfogande erbjuda ett alternativ till Waldirs bud.

Styrelsen har nu erfarit att aktieägare i bolaget tillsammans representerande mer än 20 % av samtliga aktier beslutat sig för att acceptera Waldirs erbjudande. Bland dessa aktieägare ingår NetOnNets koncernchef Anders Halvarsson. Som en konsekvens av accepterna kommer Waldirs sammanlagda innehav efter erbjudandet att överstiga 50 %.

Styrelsen vidhåller sin bedömning att budpriset understiger NetOnNets långsiktiga värde. Vidare erbjuder enligt styrelsen varken Sibas koncept eller dess ledning någon potential för tillväxt eller ökad lönsamhet i framtiden för NetOnNet.

Styrelsen har beaktat såväl avsaknaden av tillgängliga alternativ till det föreliggande budpliktsbudet från Waldir som att större ägares accepter leder till att Waldir får majoritet i bolaget. Även det förhållandet att likviditeten i NetOnNet-aktien kan förväntas bli låg efter budet kan påverka den framtida kursen negativt. Efter en sammantagen bedömning av dessa förhållanden rekommenderar styrelsen övriga aktieägare i bolaget att överväga Waldirs bud.

Styrelsen har beslutat att offentliggörande av delårsrapporten för tredje kvartalet räkenskapsåret 2010/2011 ska tidigareläggas. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 februari 2011.

Större NetOnNet-ägares accepter omfattande mer än 20 % av samtliga aktier i bolaget, avsaknaden av aktörer beredda att presentera ett alternativ, styrelsens reviderade rekommendation samt den tidigarelagda delårsrapporten utgör sammantaget nya omständigheter som kan påverka bedömningen av Waldirs bud. Kort tid återstår dock av den ordinarie acceptfristen, som löper ut den 1 mars 2011. För att ge aktieägarna i NetOnNet en rimlig möjlighet att ta ställning till de nya omständigheterna bör budet förlängas. Styrelsen har därför beslutat hemställa att Waldir med hänsyn till dessa nya omständigheter ska förlänga acceptfristen.

Enligt Waldirs erbjudandehandling har Waldir inte några planer som kommer att medföra väsentliga konsekvenser eller effekter för NetOnNets anställda, deras anställningsvillkor, sysselsättningen eller de platser på vilka NetOnNet bedriver verksamhet, eller beträffande NetOnNets strategi. Mot bakgrund av detta uttalande kan inte styrelsen bedöma om budet kommer att ha någon inverkan på NetOnNet i dessa avseenden.

Borås 2011-02-23

Styrelsen i

NetOnNet AB (publ)

*Styrelseledamoten Thomas Paulson har inte deltagit i styrelsens beslut på grund av intressekonflikt. Styrelseledamoten Anders Halvarsson har inte deltagit i styrelsens beslut på grund av sin accept av Waldirs bud samt sin roll som verkställande direktör i NetOnNet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Pelle Jacobsen, Styrelseordförande i NetOnNet

Kan nås genom Åsa Bratt telefon 033-72 33 603

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tolv Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy