Skip to main content

6 nya projekt som gynnar samhället

Nyhet   •   Jan 27, 2016 14:43 CET

De sex nya projekten handlar bland annat om öppna data, nya tekniska plattformar och samhällsutveckling:

CloudOpting

Tillsammans med Spanien, Italien, Storbritannien och Rumänien utvecklar vi en plattform för framförallt städer för att kunna dela på digitala tjänster (likt en AppStore). NetPort Science Park kommer att ta fram två exempel på tjänster som kan vara till nytta för många.

Smart-FI

Projektet syftar till att vidareutveckla en befintligt teknisk plattform för att underlätta hantering av öppna data (digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar). NetPort Science Park och Karlshamns kommun är delaktiga i projektet tillsammans med Spanien, Österrike och Turkiet.

5forExcellence

Ett projekt tillsammans med Estland och Lettland för att utveckla vår kompetens och stärka nätverken kring våra kluster. Syftet är att dokumentera respektive klusters nuvarande situation och potentiella förbättringsområden, bland annat genom att anlita extern kompetens och lära av goda exempel ute i Europa.

ITS Testsites of Sweden

Huvudsyftet med detta projekt är att skapa en nationell funktionell samverkansstruktur mellan initialt fyra parter: Lindholmen Science Park (Göteborg), ITS Dalarna (Borlänge), Kista Science City (Stockholm) och NetPort Science Park. Det finns ett behov av att utveckla testbäddsverksamheten till ”living labs” (dvs. testmiljöer för användardriven innovation och utveckling av nya tjänster och produkter).

Fiber till alla Blekinge Skåne

Tillgång till bredband med hög kapacitet är grundläggande för tillväxt och attraktivitet. År 2020 ska minst 50 % av alla hushåll inom EU ha internetuppkopplingar på minst 100 Mbps. Sverige har satt målet högre, 90 % för både hushåll och företag. Region Skåne är projektägare och delfinansiär tillsammans med Region Blekinge och Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge. Regionala tillväxtfonden bidrar med 50 % av finansieringen. Samtliga 38 kommuner i Blekinge och Skåne deltar aktivt i projektet och NetPort Science Park är delprojektledare. Projektet syftar till att stödja kommunerna i arbetet och föra dialog med fiberoperatörerna.

Southern Sweden Creatives

Projektets syftar till är att förstärka internationaliseringsförmågan hos kulturella och kreativa entreprenörer i södra Sverige. Målet är att öka och stärka företagens internationella närvaro genom bland annat kompetensutveckling. En strategisk plattform byggs där varje aktör får möjlighet att utveckla sin roll och bygga upp den långsiktigt. Plattformen blir en nationell nod för internationell affärsutveckling av dessa näringar.

Samtliga projekt ligger i uppstartsfasen, och mer information om hur projekten utvecklas kommer att publiceras på www.netport.se under våren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy