This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

SMART Board i monter H:05:20 på Nordiska Skolledarekongressen i Göteborg

Nu har Sveriges 20 första skolledare genomgått SMART skolledarutbildning; "Hur kan vi lyckas med en implementering av interaktiva skrivtavlor ?"

Vill ni också veta mer om hur ni kan utnyttja interaktiva skrivtavlors fulla potential i utbildningen? Hur kan vi få med alla på den digitala resan? Hur kan vi försöka nå och förstå vad våra elever har nytta av och behöver i framtiden?

Världen och lärandet förändras, och som skolledare behöver man hänga med, inget händer av sig själv, en tydlig strategi för förändring krävs. Detta är några tankar som tas upp under våra skolledarutbildningar.

Vi har även utbildningar för pedagoger, där vi ser till att ni verkligen får ut maximalt av er satsning på interaktiva skrivtavlor.

Related links

Ämnen


Netsmart AB är svensk distributör för  SMART Technologies, Nureva, Manico, AVerVision och ErgoXS.Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Presskontakt