This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

De små barnen behöver kunna använda sina fingrar och händer på SMART Board

Pressmeddelande -

De små barnen behöver kunna använda sina fingrar och händer på SMART Board

De små barnen behöver kunna använda sina fingrar och händer

Hammarens och Storskiftets förskolor i Luleå satsar på SMART Board med den senaste multitouchfunktionen – nu kan fler barn arbeta samtidigt på tavlan, med bara fingrarna.

– På de nya tavlorna kan flera barn arbeta samtidigt, flytta, klicka och rita, säger förskolechef Tuula Palo. De jobbar jättebra bredvid varandra och tränar på att samarbeta och turas om.

Tuula Palo är övertygad om att touchfunktionen är nödvändig på förskolan:

– De små barnen måste kunna använda sina fingrar och händer, att behöva använda en penna kan bli ett motoriskt hinder för dem.

Idag har SMART Board blivit ett naturligt inslag i verksamheten, ett komplement som ingen skulle vilja vara utan. På SMART Board tränas språklig medvetenhet och förberedande matematik med hjälp av lekar, spel och skratt. Tillsammans med pedagogerna reflekterar barnen över exempelvis temaarbeten, de visar, funderar, jämför och kommer på lösningar.

Det är inte bara barnen och pedagogerna på de båda förskolorna som är glada över det nya pedagogiska verktyget, även föräldrarna har visat intresse för vad SMART Board tillför verksamheten och barnens lärande.

Men Tuula Palo är bestämd på en punkt, och det är behovet av utbildningsinsatser för pedagogerna.

 – Vi hade inte använt SMART Board på det här sättet om vi inte satsat på utbildning. Pedagogerna har inte tid att upptäcka alla möjligheterna på egen hand. Vi har gått SMART Start hos Netsmart och haft sammanlagt två lektionsskapardagar på förskolan med alla pedagoger under det här läsåret.

Hon menar att under Steg 1 ”SMART Start” inspireras pedagogerna av vilka möjligheter som finns och kan börja prova på litegrann. Men det är under Steg 2 ”Lektionsskapardag” som de börjar komma igång ordentligt med att skapa egna övningar i Notebook.

 – När man investerat i sådana här pedagogiska verktyg måste man garantera att vi kan använda funktionerna på ett bra sätt, så tavlorna inte bara hänger där som dyra tv-skärmar. För mig har det också varit viktigt att vara med under utbildningarna för att veta vad pedagogerna lär sig och för att sedan kunna ställa rimliga krav på dem.

Ämnen

Taggar


Netsmart AB är svensk distributör för  SMART Technologies, Nureva, Manico, AVerVision och ErgoXS.Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Presskontakt