Skip to main content

Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet utvecklar matematiken med digitala verktyg

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 12:02 CET

Pressmeddelande 2012-10-30

Vi lyfter fram lärare som jobbar i skolan med IT!

Ulrika Ryan har med sina elever på Byskolan i Lund, från förskoleklass till år tre, förnyat arbetsformerna i matematikämnet. Eleverna har utvecklat sin förmåga att formulera vardagliga situationer med matematikens varierade uttrycksformer med stöd av digitala redskap, som dator och interaktiv skrivtavla. De digitala resurserna har hjälpt eleverna att få syn på och fokusera på det matematiska och mindre på läsförståelse och motorik när de löser uppgifter och övningar. Ulrika har bland annat inspirerats av den framgångsrika metoden ”Att skriva sig till läsning” i svenskämnet och överfört tankegångarna till matematikens område.

 Ulrika har utvecklat sitt arbete i dialog med kollegor på andra skolor och forskare, från bland annat Malmö högskola.

 Juryns särskilda pris gick i år till Christina Löfving, lärare i Stenungsund. Christina tilldelades priset för sitt brinnande intresse att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg och sin förmåga att dela med sig av sina tankar genom blogg och andra sociala medier, föreläsningar och nu senast i bokform. Hon har under lång tid betytt mycket för lärare och skolledare för diskussion och utveckling av arbetssätten med it i undervisningen.

– Årets finalister och inte minst vinnarna Ulrika Ryan och Christina Löfving illustrerar tydligt hur digitaliseringen idag når skolan och ger många elever och lärare nya verktyg och arbetsformer. Vi ser att lärandet förbättras, men dessutom hur det är på väg att förändras, på alla stadier, från förskola till gymnasiets sista årskurs. Elever och lärare utvecklas i samspel med omvärlden och i nya former av dialog med forskning, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

 – Samtidigt med de här positiva exemplen ser partners bakom Guldäpplet att klyftorna ökar mellan de elever som erövrar nycklarna – och de som inte får chansen. Därför går vi idag ut i medierna med ett debattinlägg (Dagens Samhälle 31/10) med kravet ”Öka takten i skolans digitalisering“!

 Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var Maria Stockhaus, SKL och kommunalråd i Sollentuna kommun, Tommy Öqvist, vd Tieto Healthcare & Welfare AB, Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Bo Jansson, 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och Yngve Lindbergs minne.

Presskontakt:

Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet

E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Mer information, samt pressbilder finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

 Kontakt vinnarna:

Ulrika Ryan, Byskolan i Södra Sandby, Lund, ulrika.ryan@utb.lund.se, 070-4856052

Christina Löfving, Kyrkenorumskolan, Stenungsund, iktchristina@gmail.com, 070-965 03 00

 Filmer med vinnarna: http://www.diu.se/guldapple

Om Guldäpplet:

Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor.

 Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, i samverkan med Stiftelsen och tidskriften DIU, Netsmart AB , Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges K0mmuner och Landsting, och Tieto Healthcare & Welfare AB.

Mer information finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

 

 

 

Vår affärsidé är att erbjuda världsledande produkter för utbildning, möten och presentationer som såväl förenklar som förbättrar kommunikationen mellan utbildare och deltagare. Netmart erbjuder marknadsledande lösningar från de största tillverkarna på marknaden - SMART Technologies, AVer och BenQ.

Bifogade filer

Word-dokument