Skip to main content

NEVS tar en ledande roll som medlem av 2030-sekretariatet för att kunna påverka klimatförändringarna

Nyhet   •   Mar 12, 2020 11:32 CET

Stadstrafikens belastning fortsätter att öka och styrker att det slutliga målet för att uppnå positiv förändring ska vara att minska antalet fordon på vägarna.

NEVS kan stolt meddela att företaget gått in som partner i det svenska 2030-sekretariatet, som är en icke vinstdrivande organisation med syfte att driva olika samarbeten för att påverka Sveriges mål att minska koldioxidutsläppen för transportsektorn; minus 70 procent till år 2030, jämfört med 2010.

NEVS kommer i detta arbete att stärka arbetsgruppen som fokuserar på ändrat beteende och ökad medvetenhet när det gäller bildelningstjänster.

En konkret uppgift det här året är att hjälpa företag med gröna ambitioner att få det stöd de behöver från regeringen olika frågor som bromsar deras affärsutveckling.

”NEVS vision att skapa rörlighet för en mer hållbar framtid är av vital betydelse för vår verksamhet. Vi har genom åren lagt ner mycket arbete på att utveckla tekniska lösningar och affärsmodeller som syftar till att komma till rätta med vår miljöpåverkan. Vi ser fram emot att dela både kunskap och lärdomar med 2030-sekretariatet och samarbeta med de andra medlemmarna för att driva den förändring som behövs ”, säger Anna Haupt, Vice President, Mobility Solutions på NEVS.

NEVS anser att bilindustrin behöver en systematisk förändring för att komma till rätta med sin miljöpåverkan. Övergången till transporter med icke-fossila bränslen brådskar. Affärsmodeller som enbart bygger på försäljning av fordon bör också ses över. Det växande trycket i stadstrafiken har visat att det slutliga målet ska vara att minska det totala antalet fordon på väg. Självkörande fordon och olika mobilitetstjänster kommer därför att vara viktiga delar av NEVS framtida kunderbjudande.

”Att få bort koldioxiden från transportsektorn är en enorm utmaning som bara kan hanteras med ett mycket brett angreppssätt, som omfattar bränslen med noll eller låga utsläpp, nya fordonsteknologier och, viktigast av allt: beteendeförändringar. Genom att arbeta tillsammans, med olika tekniker tillsammans, kan vi få en verklig effekt. Sveriges framsteg när det gäller att uppnå 2030-målet kommer också att göra oss till en förebild som inspirerar hela världen, ” kommenterar Jakob Lagercrantz, VD för 2030-sekretariatet.

Om NEVS

NEVS grundades 2012 och bygger på en unik kombination av svenskt teknikarv från bilindustrin och kinesiskt företagande från den gröna energisektorn. Vi utvecklar nya elbilar, men lika viktigt i vår affärsstrategi är att vi utvecklar framtidens mobilitetstjänster med uppkopplade, delade och självkörande bilar. I vår vision om att skapa mobilitet för att skapa en mer hållbar framtid är ledstjärnan som styr allt vi gör. Vår verksamhet riktar sig till individer som letar efter smartare, grönare transportval och städer som utvecklar effektiva infrastrukturer.

NEVS har sin forsknings- och utvecklingsverksamhet i Trollhättan, där företaget har totalt över 800 anställda.

Om 2030-sekretariatet

År 2030 bör klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent lägre än 2010. Detta mål är i linje med målet för en fossilfri fordonsflotta, grunden för det svenska 2030-sekretariatet som grundades 2013, samma dag som regeringskommissionen för oberoende av fossila bränslen presenterades. 2030-sekretariatet har över 70 partners från branschen, kommuner, branschorganisationer, icke-statliga organisationer och akademi som arbetar med nya energialternativ, effektivare fordon och förändrat beteende.