Skip to main content

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 16:45 CEST

 

Styrelsen fick bemyndigandet att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldbrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000kr.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy