Skip to main content

Newsroom anställer PR-konsult

Nyhet   •   Okt 21, 2010 13:13 CEST

Hallå där Mona Höynä-Carlsson, nyanställd PR-konsult på Newsroom. Vem är du?
– Jag är en person med lång och bred erfarenhet av PR-arbete, inte minst som konsult på PR-byrå och inom näringslivet. Jag har varit PR-ansvarig på AstraZeneca Sverige och arbetat som informationschef inom offentliga verksamheter. Och riktigt långt tillbaka arbetade jag som journalist.

Vad hoppas du kunna tillföra Newsroom?
– Framför allt att min bakgrund och bredd ska komma till nytta. Efter många år i branschen har jag ett stort kontaktnät. Dessutom tillför jag kunskap inom nya områden, inte minst health care, som jag arbetat intensivt med de senaste tio åren.

Vilka är din främsta styrka?
– Att jag arbetat både inom näringslivet och offentlig verksamhet med politiskt styrd organisation. Att förstå kundens värld och de speciella villkor som råder skapar trygghet. Förhoppningsvis kan jag också tillföra nya infallsvinklar.

Vilka trender ser du inom PR-branschen just nu?
– Hm, kanske något av en tillnyktring vad gäller den övertro vissa haft på just ”nya trender” som sociala medier. Jag tror att man ska se dem som ett intressant komplement, inte att de tar över och ersätter alla traditionella kanaler över en natt. Så sent som i morse läste jag en artikel om hur tidningsbranschen håller på att återhämta sig, vilket stärker min tes.

Kul, välkommen i gänget och hoppas du ska trivas!
–  Tack, jag ser fram emot att få komma igång!

För mer information, kontakta:
Mona Höynä-Carlsson, 031-712 40 09