Skip to main content

Ny kartläggning visar att e-böcker ökar mest på bokmarknaden - Nextory växer stort och satsar på e-boksmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2018 07:00 CET

Digitala abonnemangstjänster växte med dryga 50 procent under 2017 jämfört med 2016 där försäljningen av just digitala e-böcker ökade absolut mest med drygt 115 procent. Den fysiska bokhandelsförsäljningen blev dock helt oförändrad mellan åren. Under samma period hade den digitala boktjänsten Nextory en tillväxt på 275 procent och tredubblade sin kundbas.

- Vår strategi är fortsatt expansion, både internationellt och i Sverige, framförallt inom den växande e-boksmarknaden där vi satsar på att bli marknadsledande, säger Shadi Bitar, grundare och vd Nextory.

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen tar två gånger om året fram Sveriges bokförsäljningsstatistik. Idag, den 20 februari, släpps rapporten som summerar hela förra året och resultatet visar att 2017 blev de digitala böckernas år.

– Det är ett helt nytt digitalt beteende som vi ser växa fram i Sverige. Vi är vana vid obegränsade abonnemang som Spotify och Netflix och därför är det inte förvånande att digitala abonnemangstjänster - där du som kund får lyssna och läsa hur mycket du vill - växte med dryga 50 procent under 2017. Det är en ny trend att läsa digitalt och att läsa e-böcker har många fördelar: jag kan anpassa textens storlek, läsa i mörker och framförallt har jag alltid mina böcker tillgängliga, säger Shadi Bitar, grundare och vd Nextory.

All skärmtid behöver inte vara negativ

Skärmtiden för barn ökat dramatiskt och fortsätter att öka, exempelvis använder fler än hälften av alla tvååringar en skärm 1–2 timmar varje dag. Tonårskillar har högst snitt, 8 timmar går åt till skärmtittande. Shadi menar att lite av den skärmtiden kan bli lästid och att det främst är vi föräldrar som kan introducera e-böcker för våra barn.

– Skärmtid behöver inte vara något negativt. Det som är viktigt är vad man gör framför skärmen. Med vår digitala boktjänst vill vi öka läsandet och därför är vi glada att försäljningen av just digitala e-böcker ökade absolut mest under 2017 med drygt 115 procent, säger Shadi Bitar.

Ökat ordförråd med e-böcker

Enligt Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, behöver vi kunna cirka 50 000 svenska ord för att klara oss bra i samhället. Han menar att ett barn som läser eller blir läst för kan cirka 50 000–70 000 ord vid 17 års ålder. Ett barn som inte läser eller inte blir läst för kan cirka 15 000–17 000 ord. Ett viktigt argument för Nextorys satsning på just e-boksmarknaden.

– Den största mängden kunskap vi människor inhämtar får vi genom det skrivna ordet. Läsandet är grunden för vår demokrati. Här kan vi på Nextory vara med och påverka allt vad vi förmår, avslutar Shadi Bitar.

För mer information, vänligen kontakta:
Shadi Bitar, vd och grundareshadi.bitar@nextory.se, 070-781 74 41

Pressbilder: www.nextory.se/press

Nextory erbjuder en prenumerationstjänst med obegränsad tillgång till både e-böcker och ljudböcker. 


Rapporten i korthet

  • Den totala bokförsäljningen räknad i kronor ökade med 4,2 procent under 2017 jämfört med 2016. Denna ökning motsvarade 169 miljoner kronor.
  • Starkt växande digitala abonnemangstjänster som ökade med 50,1 procent medan hos fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar och dagligvaruhandel var försäljningen helt oförändrad, 0,0 procent.
  • Nästan dubbel ökning för e-böcker kontra ljudböcker. Försäljningen av antalet lyssnade digitala ljudböcker och lästa e-böcker ökade med 62,1 procent respektive 115,5 procent.
  • Bland litteraturgenrerna ökade försäljningen av Humaniora med 7,9 procent och Barn och ungdom med 3,6 procent. En förklaring till att Humaniora ökat under 2017 är att den bäst säljande facklitterära boken år 2017, ”Hur jag lärde mig förstå världen” av Fanny Härgestam och Hans Rosling, kategoriseras som Humaniora. Även de bästsäljande titlarna ”Omgiven av idioter” och ”Omgiven av psykopater” av Thomas Erikson sorteras under samma kategori.
  • Den största minskningen både räknat i kronor och i procent stod Populär facklitteratur för, vars minskning var 6,3 procent eller över 26 miljoner kronor. Även Skönlitteratur minskade kraftigt med 4,9 procent eller nära 25 miljoner kronor.
  • Fortsatt ökad försäljning av barn- och ungdomsböcker. Barn och ungdom skiljer sig från andra genrer genom att den uppvisat en långvarig och konsekvent försäljningsökning. Ökningen i Barn och ungdom omfattade sex av sju ålderskategorier. Mest ökade kategorin ”Unga vuxnamed 9,0 procent både räknat i kronor och i antalet sålda. Näst mest ökade kategorierna ”Barn 3–6 år” och ”Barn 6–9 år”, vilka ökade med 5,7 procent respektive 4,4 procent. Den enda ålderskategorin som minskade var Barn 12–15 år som minskade med 11,9 procent räknat i kronor.
  • Snittpriset på alla fysiskt sålda böcker var 125 kronor 2017. Att jämföra med Nextorys familjeabonnemang för 199 kr per månad med obegränsat antal böcker.
  • Bästa försäljningsmånaderna är december, februari och augusti.
  • Bokförsäljning i kronor under 2016 och 2017:

 

Om Nextory
Nextory erbjuder en abonnemangstjänst med obegränsad tillgång till både e-böcker och ljudböcker. Bakom Nextory står Shadi Bitar och Ninos Malki som har lång erfarenhet av nyskapande bokutgivning. Duon startade Earbooks 2003 som erbjöd ljudböcker via cd. År 2009 var Earbooks landets största fristående ljudboksförlag. År 2009 mottog de Kung Carl XVI:s pris som Årets nybyggare. Nextory AB är ett dotterbolag till Frescano Group, där även bolagen Svenska Julförlaget och Vår Bazaar ingår. Läs mer på www.nextory.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy