Skip to main content

Niam förvärvar i Västerås

Press Release   •   Sep 21, 2010 18:00 CEST

Niam Nordic Fund IV har förvärvat fastigheten Lennart 17 i Västerås av ett konkursbo företrätt av Ackordcentralen för ett pris uppgående till 187 miljoner kronor. Fastigheten som är ca 13 500 kvm utgörs till största delen av gallerian Centra och tillträds den 1 november.

- Centra ligger i absolut bästa läge i Västerås och blir ett utmärkt komplement till den portfölj av gallerior som Niam förra året förvärvade av Atrium Ljungberg. Fastigheten har alla förutsättningar att långsiktigt fungera som en stark del av Västerås cityhandel och med beaktande av vakanser och investeringsbehov har vi betalat ett rimligt kvadratmeterpris säger Johan Bergman, VD på Niam.

För mer information, kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB +46 8 5175 8595

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy